Plangroep Heggen

Ontwerp

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal. We ontwerpen bij Plangroep Heggen met hoge betrokkenheid en creativiteit. Van stedenbouw tot landschap, we leggen de nadruk op functionele, esthetische en duurzame ontwerpen. Door 25 jaar ervaring en lokale kennis bieden we maatwerkoplossingen voor de inrichting van leefomgevingen. We creëren een ruimte die niet alleen aan alle eisen en wensen voldoet, maar vooral een ruimte om in te bloeien. Altijd met oog voor de eindgebruiker.

Multidisciplinaire integratie

Bij Plangroep Heggen omarmen we de kracht van integratie. Onze ontwerpen ontstaan uit de samensmelting van diverse disciplines, waaronder stedenbouw, landschapsontwerp, verkeerskunde, recreatie en cultuurtechniek. Een gebiedsanalyse vormt het startpunt, waarbij we niet alleen kijken naar de fysieke kenmerken, maar ook naar de behoeften en wensen van de gemeenschap. Burgerparticipatie en het ophalen van eisen en wensen bij opdrachtgevers, stakeholders en beheerders zijn cruciale stappen in ons proces.

Creativiteit en duurzaamheid

Onze ontwerpen streven naar meer dan alleen esthetische waarde. Ze zijn functioneel, klimaatadaptief en dragen bij aan het verbeteren van de leefomgeving. Of het nu gaat om de inrichting van wegen, nieuwbouwwijken, centrumplannen, parken, recreatiegebieden of schoolpleinen. We houden rekening met bestaande structuren en bevorderen de biodiversiteit. Lokale kennis en betrokkenheid spelen een sleutelrol in het creatieve proces, waarbij 3D-visualisaties en animaties onze ideeën tastbaar maken.

Klantgericht ontwerpproces

Bij Plangroep Heggen staat de klant centraal. Ons ontwerpproces volgt de stappen van visie, schetsontwerp, voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp. We voeren financiële toetsingen uit, houden rekening met wet- en regelgeving en toetsen aan verkeerskundige richtlijnen. Beheer en onderhoud zijn geen bijzaak; deze zijn geïntegreerd in elke stap van ons creatieve proces. Ons ontwerp gaat verder dan oppervlakkige esthetiek. Het is een levensvatbare, functionele en aansprekende oplossing die een unieke identiteit geeft.

Relevante projecten

Plezier, teamwork en creativiteit gaan voorop tijdens de realisatie van onze projecten. Laat je inspireren door onze unieke en bijzondere projecten:

Engineering, Ontwerp
Herinrichting Zandstraat te Montfort
Directie & toezicht, Engineering, Ontwerp
Herinrichting Gravenweg – N300
Directie & toezicht, Engineering, Ontwerp
Reconstructie Waubacherweg

Onze expertisegebieden

Plangroep Heggen heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in uiteenlopende expertises. De fundamenten voor onze expertises zijn onderstaande vakgebieden:

Ontwerp

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal. We ontwerpen bij Plangroep Heggen met hoge betrokkenheid en creativiteit.

Engineering

Bij Plangroep Heggen is engineering meer dan techniek. We richten ons op de civiel- en cultuurtechnische uitwerking van de buitenruimte.

Directie & toezicht

Bij Plangroep Heggen gaat directievoering en toezicht verder dan technische aspecten; het is een cruciaal onderdeel van ons projectbeheer.