Project

Herinrichting Gravenweg – N300

In opdracht van de gemeente Kerkrade heeft Plangroep Heggen in navolging van de Waubacherweg het ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Gravenweg te Eijgelshoven. De inrichting van deze verbindingsweg voldeed niet meer aan de huidige eisen, de verharding was op het einde van haar levensduur en de verkeersafwikkeling diende verbeterd te worden vanwege de drukte op deze verbindingsweg vanuit de N300 richting Kerkrade en Landgraaf. De straat was gekenmerkt door een brede rijweg, een parallelweg, smalle fietsstroken en smalle trottoirs.. Door het brede profiel lag de snelheid erg hoog.

In samenspraak met de gemeente Kerkrade is voor een nieuw profiel gekozen waarbij er meer ruimte komt voor de fietser en waarbij het groen deels naar de buitenkant wordt verplaatst. De parallelvoorziening i.c.m. langsparkeren blijft en t.h.v. de aansluiting met de N300 is vanwege een vlottere en verkeersveilige verkeersafwikkeling gekozen voor een rotonde. In combinatie met de vervanging van de verharding zijn er ook diverse maatregelen getroffen met betrekking tot het oplossen van de waterproblematiek aldaar

Plangroep Heggen is behalve voor de ontwerpfase ook verantwoordelijk geweest voor de gehele engineering en uitvoeringsbegeleiding. Het project is in 2023 opgeleverd.