Engineering

Contractmanagement

Bij Plangroep Heggen is contractmanagement niet slechts een administratieve taak; het vormt het hart van onze strategische aanpak. Vanaf het prille begin adviseren wij over de juiste samenwerkingsverbanden en contractvormen die naadloos aansluiten op jouw project. Of het nu gaat om enkelvoudige, meervoudige of openbare aanbestedingen, onze expertise in aanbestedingsadvies staat garant voor een doordacht proces. We bieden betrokken begeleiding bij het maken van weloverwogen keuzes.

Expert in aanbestedingen met optimaal resultaat

In het complexe landschap van aanbestedingen fungeert Plangroep Heggen als jouw gids en rechterhand. Wij nemen niet alleen de verantwoordelijkheid voor het opstellen van aanbestedingsleidraden, maar beoordelen ook inschrijvingen op aspecten als duurzaamheid, risicoanalyse en werkwijze. Met een focus op de hoogste normen, Aanbestedingswet en ARW2016 zorgen wij ervoor dat het aanbestedingsproces voldoet aan de eisen van vandaag en morgen.

Gunningsadvies voor duurzaam succes

Bij Plangroep Heggen begrijpen we dat gunnen meer is dan alleen de laagste prijs. Onze adviseurs kijken naar het grotere geheel, beoordelen inschrijvingen op zowel prijs als plan van aanpak. We leveren een weldoordacht gunningsadvies met aandacht voor onder andere fasering, planning, werkwijze, risico’s en duurzaamheid. Wij zijn toegewijd aan het realiseren van projecten die niet alleen binnen planning en budget blijven, maar ook bijdragen aan duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Van nota van inlichting tot contractbeheer

Onze dienstverlening omvat het gehele bereik, van het schrijven van de nota van inlichtingen tot het nauwgezet beheren van contracten. Plangroep Heggen staat voor transparantie, efficiëntie en klantgerichtheid in contractmanagement. We onderhouden voortdurend de communicatie met betrokken partijen en zorgen voor een heldere vastlegging van de afspraken. Plangroep Heggen is jouw partner in iedere aanbesteding.

Relevante projecten

Plezier, teamwork en creativiteit gaan voorop tijdens de realisatie van onze projecten. Laat je inspireren door onze unieke en bijzondere projecten:

Directie & toezicht, Engineering
Centrumplan Peij
Engineering, Ontwerp
Herinrichting Zandstraat te Montfort
Directie & toezicht, Engineering, Ontwerp
Herinrichting Gravenweg – N300

Onze expertisegebieden

Plangroep Heggen heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in uiteenlopende expertises. De fundamenten voor onze expertises zijn onderstaande vakgebieden:

Ontwerp

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal. We ontwerpen bij Plangroep Heggen met hoge betrokkenheid en creativiteit.

Engineering

Bij Plangroep Heggen is engineering meer dan techniek. We richten ons op de civiel- en cultuurtechnische uitwerking van de buitenruimte.

Directie & toezicht

Bij Plangroep Heggen gaat directievoering en toezicht verder dan technische aspecten; het is een cruciaal onderdeel van ons projectbeheer.