Project

Herinrichting Zandstraat te Montfort

In opdracht van de gemeente Roerdalen heeft Plangroep Heggen het ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Zandstraat in Montfort. De inrichting van de straat voldeed niet meer aan de huidige eisen van 30km/h-zone en de verharding was aan vervanging toe. De straat was gekenmerkt door een brede rijweg, smalle trottoirs en weinig tot geen groen. Door het brede profiel lag de snelheid erg hoog en was de straat aantrekkelijk voor vrachtverkeer. Dit alles paste niet binnen 30 km/h-zone.

In samenspraak met een klankbordgroep is het ontwerpproces opgestart. Er zijn diverse varianten opgesteld die uiteindelijk hebben geleid tot een definitief ontwerp. Hierbij is de rijweg versmald van circa 7,0m naar 5,5m, met aan beide zijden een gecombineerde strook van parkeervakken, groen en trottoir. Middels het toepassen van overrijdbare trottoirbanden bevindt de gecombineerde strook zich op trottoirniveau.

In combinatie met de vervanging van de verharding is ook het volledige vuilwaterriool vervangen en het regenwater afgekoppeld van de verharding.

Plangroep Heggen is behalve voor de ontwerpfase ook verantwoordelijk geweest voor de gehele engineering en aanbesteding. Het project is begin 2023 opgeleverd.