Directie & toezicht

Beheer en onderhoud

Plangroep Heggen gaat verder dan ontwerp, engineering en directie en toezicht; wij koesteren jouw project voor de lange termijn. Dit doen we met deskundige inspecties en met een nauwkeurig oog voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Onze gecertificeerde weginspecteurs voeren gedegen inspecties uit op (veld)wegen, fietspaden en kunstwerken. Denk aan verhardingen zoals asfalt, elementenverhardingen, beton en halfverhardingen. Deze grondige inspecties vormen de basis voor een doordacht beheer- en onderhoudsplan.

Advies op maat voor duurzaam onderhoud

We adviseren op maat over het onderhoud van diverse elementen in de openbare ruimte. Niet alleen verhardingen, maar ook groen, water, riool, speelvoorzieningen en verlichting ontschieten niet aan onze aandacht. Onze experts bepalen het gewenste onderhoudsniveau, stellen de optimale frequentie en uitvoeringsperiode vast, en berekenen nauwkeurig de beheerskosten. Dit alles wordt gedaan volgens de hoogste standaarden, zoals vastgelegd in de kwaliteitscatalogus van het CROW.

Digitale vastlegging voor transparantie

We maken gebruik van digitale middelen om schadebeelden digitaal vast te leggen, inclusief gedetailleerde foto’s en locatiegegevens. Deze gegevens worden verwerkt in uitgebreide rapportages en tekeningen, waardoor je een helder inzicht krijgt in de staat van de infrastructuur en openbare ruimte. Op basis van deze gedegen informatie kunnen wij samen met jou de benodigde uitvoeringsbudgetten bepalen.

Duurzaam beheer voor een bloeiende ruimte

We verrijken niet alleen de (openbare) ruimte, maar zorgen ook dat het een leefomgeving blijft om in te bloeien. Onze aanpak in beheer en onderhoud waarborgt de kwaliteit en duurzaamheid van jouw project. Het draagt bij aan een betere infrastructuur, maar bovenal voor een aangenaam dagelijks leven voor de eindgebruiker. Met een doordacht beheer- en onderhoudsplan blijft de infrastructuur en openbare ruimte uitblinken in functionaliteit en veiligheid.

Relevante projecten

Plezier, teamwork en creativiteit gaan voorop tijdens de realisatie van onze projecten. Laat je inspireren door onze unieke en bijzondere projecten:

Directie & toezicht, Engineering
Centrumplan Peij
Directie & toezicht, Engineering, Ontwerp
Herinrichting Gravenweg – N300
Directie & toezicht, Engineering, Ontwerp
Reconstructie Waubacherweg

Onze expertisegebieden

Plangroep Heggen heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in uiteenlopende expertises. De fundamenten voor onze expertises zijn onderstaande vakgebieden:

Ontwerp

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal. We ontwerpen bij Plangroep Heggen met hoge betrokkenheid en creativiteit.

Engineering

Bij Plangroep Heggen is engineering meer dan techniek. We richten ons op de civiel- en cultuurtechnische uitwerking van de buitenruimte.

Directie & toezicht

Bij Plangroep Heggen gaat directievoering en toezicht verder dan technische aspecten; het is een cruciaal onderdeel van ons projectbeheer.