Project

Centrumplan Peij

Maatschappelijke voorzieningen zoals scouting, het toekomstige ‘multifunctioneel centrum’ en de kerk, zijn net zoals winkels en horeca, nog altijd aanwezig in en rond de ‘oude’ kern van Pey. Naast het doordacht omgaan met de huisvesting van de multifunctionele voorziening is het creëren van een aantrekkelijke en sfeervolle openbare ruimte belangrijk. Hiertoe is het voornemen om de openbare ruimte een herkenbare inrichting te geven in de vorm van een ’tapijt’ waaraan de (maatschappelijke) voorzieningen liggen en waaraan het aangenaam wonen is. Dit tapijt zorgt voor een opvallende beleving van de kern waarbij de verblijfskwaliteit en de verkeersfuncties met elkaar in balans zijn.

In opdracht van Bureau Verbeek heeft Plangroep Heggen de engineering van het ontwerp verzorgt. Dit betrof, naast de technische uitwerking van de bovenbouw, het uitwerken van een gescheiden rioolstelsel.

Plangroep Heggen is naast de engineering ook verantwoordelijk voor de gehele uitvoeringsbegeleiding in de vorm van directie en toezicht. Het project is in mei 2022 opgeleverd.