Plangroep Heggen

Engineering

Bij Plangroep Heggen is engineering meer dan techniek. We richten ons op de civiel- en cultuurtechnische uitwerking van de buitenruimte. Denk aan wegen, parken, nieuwbouwwijken en centrumplannen, maar ook rioleringssystemen en waterhuishoudkundige plannen. Onze engineers zijn de kracht achter de ontwikkeling van onze leefomgeving. Dat weten we bij Plangroep Heggen als geen ander. Klantgericht, procesmatig en afgestemd op de wensen van de uiteindelijke gebruiker, creëren we een ruimte om in te bloeien.

Expertise en ervaring

Tijdens de engineeringsfase komen boven- en ondergrondse infrastructuur samen tot een uitgebalanceerd geheel. Van technische tekeningen, RAW-bestek tot aan toetsing op financiële haalbaarheid en aanbesteding. Met 25 jaar ervaring en een team van gevestigde technische ingenieurs brengen we ieder project tot een succes. Onze diversiteit aan projecten weerspiegelt onze toewijding aan het vormgeven van een betere toekomst.

Samenwerking en betrokkenheid

We zijn als adviesbureau een volwaardig partner bij ieder civiel- en cultuurtechnisch project. Zo zijn we onmisbare schakels voor gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Klantgericht en met gedegen projectmanagement werken we samen aan gezamenlijke uitdagingen. Dit doen we voor elkaar, maar vooral om het dagelijkse leven van de uiteindelijke gebruiker van de (buiten)ruimte te verrijken. We brengen een geïntegreerd team met verschillende disciplines samen om de opdrachtgever bij ieder project volledig te ontzorgen.

Pad naar succesvolle engineering

De engineering bij Plangroep Heggen volgt een gestructureerde reeks met duidelijke stappen. We maken zelfs de meest complexe uitdagingen begrijpelijk en toegankelijk voor jou. Zo vertalen we de wensen en ideeën naar realiteit door haalbaarheidstoetsingen en naleving van richtlijnen en regelgeving. Onze engineers zijn de projectmanagers die jouw project leiden van schetsontwerp naar aanbesteding, contractmanagement en uitvoering. We zijn flexibel, communiceren helder en gaan planmatig te werk.

Relevante projecten

Plezier, teamwork en creativiteit gaan voorop tijdens de realisatie van onze projecten. Laat je inspireren door onze unieke en bijzondere projecten:

Directie & toezicht, Engineering
Centrumplan Peij
Engineering, Ontwerp
Herinrichting Zandstraat te Montfort
Directie & toezicht, Engineering, Ontwerp
Herinrichting Gravenweg – N300

Onze expertisegebieden

Plangroep Heggen heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in uiteenlopende expertises. De fundamenten voor onze expertises zijn onderstaande vakgebieden:

Ontwerp

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal. We ontwerpen bij Plangroep Heggen met hoge betrokkenheid en creativiteit.

Engineering

Bij Plangroep Heggen is engineering meer dan techniek. We richten ons op de civiel- en cultuurtechnische uitwerking van de buitenruimte.

Directie & toezicht

Bij Plangroep Heggen gaat directievoering en toezicht verder dan technische aspecten; het is een cruciaal onderdeel van ons projectbeheer.