Project

Reconstructie Waubacherweg

In opdracht van de gemeente Kerkrade heeft Plangroep Heggen het ontwerp gemaakt voor de reconstructie van de Waubacherweg te Eijgelshoven. De inrichting van deze verbindingsweg voldeed niet meer aan de huidige eisen, de verharding was op het einde van haar levensduur en de verkeersafwikkeling diende verbeterd te worden vanwege de aanwezigheid van een bedrijventerrein en de drukte op deze verbindingsweg tussen Kerkrade en Landgraaf. De straat was gekenmerkt door een brede rijweg, brede trottoirs en weinig tot geen groen. Door het brede profiel lag de snelheid erg hoog en was de straat aantrekkelijk voor vrachtverkeer.

In samenspraak met de gemeente Kerkrade is gekozen voor een nieuw profiel met meer groen voor de Waubacherweg, is de voorrangsregeling met de Gravenweg gewijzigd en voorzien van veilige fietsoversteken en is de kruising met de Rimburgerweg vanwege een vlottere en verkeersveilige verkeersafwikkeling vervangen door een rotonde. In combinatie met de vervanging van de verharding zijn er ook diverse maatregelen getroffen met betrekking tot het oplossen van de waterproblematiek aldaar. Een hiervan was het verlagen van het peil van de Rimburgerweg, waardoor het hemelwater oppervlakkig beter afgewikkeld kon worden.

Plangroep Heggen is behalve voor de ontwerpfase ook verantwoordelijk geweest voor de gehele engineering. Het project is in 2021 opgeleverd.