Project

Stadspark Sittard fase 2

Het Stadspark in Sittard is een belangrijk groengebied in de stad. Het park is bijna honderd jaar oud en is oorspronkelijk ontworpen door architect Tersteegh. In 2013 heeft Buro Sant en CO een renovatie-plan gemaakt welke in 3 fases uitgevoerd zou worden. In 2014 heeft Plangroep heggen de opdracht gekregen op het ontwerp van fase twee verder uit te werken met de gedachtegang van Buro Sant en CO:

  • Terug naar het oorspronkelijke ontwerp van Tersteegh
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Vergroening van het park
  • Versterking van de connectie met de omgeving

De Roeivijver is de centrale plek van Stadspark fase 2. De vijver was in slechte staat en de waterkwaliteit was onvoldoende. De bodem van de vijver is daarom afgegraven en uitgediept. Er zijn nu meer diepteverschillen in de vijver dan voorheen, een nieuwe fontein geplaatst en twee kleine eilanden aangelegd. Dit zorgt voor een betere stroming in het water en voor een verbetering van de waterkwaliteit. Verder is de vijver voorzien van een nieuwe waterdichte bodem met nieuwe beschoeiing en zijn er twee vlonders aangelegd aan de rand van de vijver. Deze vlonders bieden een plekje om te zitten en te genieten van het water. Tot slot is de padenstructuur aangepakt en is het park is volledig voorzien van nieuwe beplanting. De nieuwe beplanting zorgt voor meer groen en biodiversiteit in het park.

De rijwegen van de Vijverweg en de Molenweg rondom het Stadspark zijn versmald van 5,80m naar 4,80m met aan één zijde een strook van parkeervakken. In combinatie met de vervanging van de verharding is het bestaande gemengde riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel.