Project

Sportzone BSF Sittard

De herinrichting van de omgeving van het Fortunastadion en Sportcampus, genaamd de Sportzone, is al enige tijd gerealiseerd. Vanwege de uitgesproken bebouwing in de Sportzone is er gekozen voor een eenvoudige, maar sterk grafische vormgeving voor de openbare ruimte. Gedachte is om van de Sportzone één geheel te smeden. Het basisprincipe gaat uit van de vormgeving, uitstraling en maatvoering van een hardloopbaan. Het zwart-witte lijnenspel en de soepele bochten sluiten aan bij de architectuur van de Sportzone. Op deze manier kunnen de verschillende gebruikersstromen op subtiele wijze door de openbare ruimte geleid worden. Het lijnenspel zorgt voor een verwijzing naar het sporten en genereert zo een dynamische vloer waar van alles kan gebeuren en die uitnodigt tot activiteit. De lijnen volgen de rondingen van de gebouwen of contrasteren hier juist bewust mee. Ingangen en entreepartijen worden benadrukt door de looplijnen hier naar toe te leiden. Tevens worden ook elementen toegevoegd die opgaan in het lijnenspel en een functie hebben in de openbare ruimte, zoals een levensgroot schaakspel, een running track, een tribune, een podium en verschillende zitelementen. De plantenbakken, boomroosters en verlichtingsele¬menten worden zo geplaatst dat ze altijd binnen een baan vallen. Van het totale gebied is een visie gemaakt die in delen tot uitvoering zal komen.