Project

Reconstructie Mesweg-Froweinweg

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem heeft Plangroep Heggen het ontwerp gemaakt voor de reconstructie van de Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg in Eys. Hierbij is zowel de bovenbouw als onderbouw volledig gereconstrueerd. De reconstructie is bedoeld om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Eys te verbeteren. Op de doorgaande weg is de maximaal snelheid verlaagt van 50 km/h naar 30 km/h. De rijweg is versmalt en parkeren vindt plaats op trottoirniveau. Tussen Eys en Simpelveld waar 60 km/h gereden mag worden zijn rode fietsstroken gemaakt en een van de rijbaan afgescheiden voetpad. Tevens zijn op deze weg meerdere maatregelen genomen i.s.m. het IVN voor het creëren van een veilige paddentrek.

Naast de reconstructie van de hoofdrijbaan zijn ook het Pendile terrein en het parkeerterrein aan de Nachtegaal nabij de school meegenomen in de reconstructie. Het Pendile terrein is ontworpen door Croonen/Buro 5 waarbij Plangroep Heggen de technische uitwerking hiervan heeft opgepakt. Het parkeerterrein is opnieuw ingericht en de Eyserbeek die langs het plein stroomt is weer zichtbaar gemaakt. Voor de beleefbaarheid is er langs de Beek een brede trappen aangebracht en deze bied een plekje om te zitten en te genieten van het water.

Tijdens deze reconstructie wordt binnen de kern Eys in samenwerking met het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) een nieuw transportriool aangelegd. Dit transportriool zal in de toekomst, zodra de waterzuiveringsinstallatie in Simpelveld buiten bedrijf wordt gezet, dienen als transportriool dat onder vrij verval tussen Simpelveld en Wijlre loopt.

Plangroep Heggen is behalve voor de ontwerpfase ook verantwoordelijk geweest voor de gehele engineering, aanbesteding en toezicht en directie. Het project wordt begin 2024 opgeleverd.