Project

ParQ26 – Leisure Lane

In opdracht van de provincie Limburg en de gemeente Heerlen is het definitief tracé vastgesteld en ontwerp gemaakt van ParQ26 – Leisure Lane. Deze bovengemeentelijke structuur vormt een belangrijk recreatie- en verkeersnetwerk voor trage verkeersstromen binnen de omgeving Parkstad met een lengte van 26 km.

ParQ26 – Leisure Lane resulteert in een fijnmazig netwerk dat de bereikbaarheid van de verschillende gemeenten verbeterd en benut kan worden door zowel forenzen als toeristen. Middels dit netwerk worden de bezienswaardigheden (historisch, natuurlijk en modern) in de omgeving met elkaar verbonden. Om de route ook een landschappelijke waarde te geven, worden aan beide zijden van het pad bermen aangeplant met een breedte van drie meter. Afhankelijk van de situering, wordt er gewerkt met verschillende bermmengels zodat de beleving afwisselend is en past binnen de karakteristieken van de locatie.