Project

Halderpark Valkenburg

Het Halderpark in Valkenburg heeft een metamorfose ondergaan. In het park is vóór de vestingmuren van Valkenburg de vroegere stadsgracht terug gebracht. De gracht wordt gevoed met regenwater dat vanaf de Cauberg naar beneden stroomt. Om te voorkomen dat er straatvuil in de gracht komt, wordt het eerste water via rioolbuizen rechtstreeks op de Geul geloosd. Het schone water van de gracht zelf loopt achter kasteel Den Halder over in de Geul. Ter hoogte van kasteel Den Halder verbindt een lage brug de beide oevers van de gracht. Nabij de Geul kan de stadsgracht via stapstenen worden overgestoken. Aan de zijde van de Halderstraat wordt het park ontsloten middels een brede trap. Deze trap kan tevens gebruikt worden als tribune bij evenementen in het park of uitvoeringen op het water van de gracht. In de avonduren zorgt een uitgekiende verlichting voor een sprookjesachtige beleving van de historische stadsmuur van Valkenburg.