Project

CP Gulpen

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem heeft Plangroep Heggen in samenwerking met Bureau Verbeek de engineering van het gehele centrum van Gulpen uitgevoerd.

De kern Gulpen vervult in het Heuvelland op tal van gebieden een centrumfunctie. De gemeente Gulpen-Wittem had de wens deze centrumfunctie te versterken en meer toeristen aan te trekken. Om dit te bereiken moest er in de verouderde openbare ruimte geïnvesteerd worden. Het centrum is derhalve in de afgelopen jaren in delen compleet vernieuwd.

In de Looierstraat zijn onder andere trappartijen gerealiseerd naar de oevers van de Gulp en is een deel van de overkluizing verwijderd, zodat de rivier meer aantrekkelijk en beter benaderbaar werd.
Tevens  is de Looierstraat is een duurzame keuze gemaakt om het straatwerk te maken met een mix van de oude met nieuwe bestratingsmaterialen.

De Dorpsstraat – Kiewegracht is compleet heringericht, waarbij tevens een wijziging in het snelheidsregime heeft plaatsgevonden van 50 naar 30 km/h. Door het toepassen van hagen in de Kiewegracht is tevens het wegprofiel versmald. De aanliggende straten Rosstraat – Kiebeukel – Kapelaan Pendersplein zijn tevens volledig gereconstrueerd en voorzien van nieuwe duurzame bestratingsmaterialen.