Watermaatregelen en onderhoud Burg. Pappersweg – Gonthofweg – Mr. Beukenweg

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Welkom op de site van het project ‘Watermaatregelen en onderhoud Brug. Pappersweg – Gonthofweg – Mr. Beukenweg’. Via deze weg willen wij u graag informeren over het project, waarbij werkzaamheden aan de riolering en de bovenbouw centraal staan.

In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven. U kunt op de afbeelding klikken voor een vergrote weergave.

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen.

Bij dit project zijn/worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1  — 1e Bewonersbijeenkomst blanco

Op woensdag 19 oktober 2022 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en belanghebbenden. Op deze avond werd de aanleiding en proces van het project toegelicht. Na een algemene toelichting werden de aanwezige uitgenodigd om ideeën, wensen, problemen en verbeterpunten kenbaar te maken.

Stap 2  — Opstellen Programma van Eisen

Plangroep Heggen, dat in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem werkt, gaat op basis van de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en de verzamelde input van de bewonersavond een programma van eisen (PVE) opstellen. Behalve het PVE worden een aantal dwarsprofielen gemaakt met mogelijke ontwerpvarianten voor de straat. Deze worden benut tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Stap 3  — Opstellen Schetsontwerp

Op basis van het PVE en de input van stakeholders wordt in de periode oktober – december 2022 het schetsontwerp gemaakt voor de bovengrond en de ondergrond van het plangebied. Naast het maken van een schetsontwerp wordt een kansenkaart opgesteld.

Stap 4  — 2e Bewonersbijeenkomst 

De verwaching is dat in de periode van december ’22 en januari ’23 een 2e bewonersbijeenkomst zal gepland worden. Tijdens de bijeenkomst wordt het schetsontwerp met de kansenkaart getoond en krijgen de bewoners de mogelijkheid om vragen te stellen.

Stap 5  — Vooronderzoeken en metingen

In de periode december ’22 en januari ’23 worden binnen het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd die voor de uitwerking en de uitvoering van het project benodigd zijn. Denk hierbij onder andere aan: terreinmeting, rioolinspectie, milieukundig onderzoek en hydrologisch onderzoek

Stap 6 — Opstellen Voorlopig ontwerp

Gedurende het ontwerpproces zal het schetsontwerp worden door vertaald naar het voorlopig ontwerp (VO). Dit gebeurt na de 2e bewonersavond.

Stap 7 — Opstellen bouwteam overeenkomst 

Na het VO zal een bouwteam-overeenkomst worden opgesteld. Met deze overeenkomst zal een aannemer geselecteerd worden die samen met de gemeente en het ingenieursbureau de vervolgstappen gaat nemen in de voorbereiding (o.a. DO, technische tekeningen) tot en met de uiteindelijke uitvoering.