Watermaatregelen en onderhoud Burg. Pappersweg – Gonthofweg – Mr. Beukenweg – Planning

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Planning

Globale planning van het project*.

  • 1e bewonersavond: 19 oktober 2022 -> ophalen informatie
  • Opstellen schetsontwerp: oktober – december 2022
  • 2e bewonersavond: december 2022 – januari 2023
  • Opstellen voorlopig ontwerp: januari – februari 2023
  • Opstellen Bouwteam: februari – juli 2023

*  Onder voorbehoud:

  • Verkeersbesluit
  • Voldoende financiële middelen