Watermaatregelen en onderhoud Burg. Pappersweg – Gonthofweg – Mr. Beukenweg – Nieuws

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

nieuws

Definitief ontwerp 

Het definitief ontwerp is tot stand gekomen na diverse bewoners overleggen, intern overleg en overleggen met Waterschap en Natuurmonumenten.

Het definitief ontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking en werkvoorbereiding van het project.
In het definitief ontwerp zijn ook wensen en kansen meegenomen, zoals langsparkeren Meester Beukenweg, Inrichting Hoofdstraat, Inrichting Dr.Janssenplein.
Deze zijn onder voorbehoud van financiering. Het kan zijn dat onderdelen ( wensen/kansen) nu, omwille van budget, niet meegenomen kunnen worden en op een later, nader te bepalen, tijdstip gerealiseerd worden.
De tekeningen zijn te downloaden via onderstaande links.

Wij danken iedereen voor zijn of haar inbreng.

23.061 – Definitief ontwerp

23.061 – Riool ontwerp

Conclusie enquête verkeerssituatie

Tijdens de tweede bewonersavond en middels een bewonersbrief, werd aan alle bewoners gevraagd om een enquête in te vullen. De enquête had als doel om na te gaan of het wijzigen van de verkeerssituatie, van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer, welke geopperd werd tijdens de eerste bewonersavond, haalbaar is of niet. Een 70-tal bewoners gaven, middels brief of digitaal op de website, hun voorkeur door. De resultaten van deze enquête zijn samengevoegd en geëvalueerd. Om een dergelijke grote wijziging uit te voeren in de verkeerssituatie moet een overgrote meerderheid voorstander zijn. Geconcludeerd kan worden dat dit niet het geval is.  Derhalve is, in overleg met de verkeerskundige van de gemeente, besloten om de huidige verkeerssituatie te handhaven. De conclusie kunt u via onderstaande link raadplegen.

22.079 – Conclusie verkeersenquête

2e Bewonersbijeenkomst – update

Op woensdag 11 januari 2023  heeft de tweede bewonersavond plaatsgevonden. De avond lokte zo een 60-tal geïnteresseerde bezoekers. Er werd een overzicht gegeven van de gemaakte opmerkingen en hoe deze zullen worden opgenomen in het ontwerp. De opmerkingenlijst werd verder aangevuld met de opmerkingen die gegeven werden tijdens de avond. Het verslag van de avond inclusief bijlage zijn hieronder te raadplegen.

22.079 – Verslag 2e bewonersavond Burg.Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

22.079 – Bijlage 1 – opmerkingen 2e bewonersavond Burg. Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

2e Bewonersbijeenkomst – enquête

Op woensdag 11 januari 2023 vond een tweede bewonersavond plaats in de brandweerkazerne Mechelen spetsweide. Tijdens deze avond werden reeds enkele ontwerpideeën getoond middels een presentatie, welke hier te raadplegen is.
Een veel gehoorde opmerking van diverse bewoners en de brandweer was de hinderlijke verkeerssituatie en de matige doorstroming van het verkeer. Geopperd werd om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Burg. Pappersweg, Mr. Beukenweg en Gonthofweg. Tijdens de bewonersavond werden twee verschillende verkeersituaties gepresenteerd (eenrichtingsverkeer en tweerichtingsverkeer), met de voor- en nadelen. Nu vragen wij u om uw keuze kenbaar te maken via onderstaand enquêteformulier. Uw mening is hiervoor van groot belang, zodat wij kunnen inschatten of het wijzigen van de verkeerssituatie haalbaar is of niet.

Enquête verkeerssituatie Burg.Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

1e Bewonersbijeenkomst – update

Op woensdag 19 oktober 2022  heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden. Het was een geslaagde eerste avond die mocht rekenen op circa 40-50 geïnteresseerde bezoekers. Tijdens de avond is een algemene presentatie gegeven, welke hier te raadplegen is. Ook werden de bewoners in de gelegenheid gesteld om opmerkingen, wensen en knelpunten aan te kaarten. Het verslag van de avond inclusief bijlage zijn hieronder te raadplegen.

22.079 – Verslag 1e bewonersavond Burg.Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

22.079 – Bijlage 1 – opmerkingen 1e bewonersavond Burg. Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

1e Bewonersbijeenkomst

Op woensdag 19 oktober 2022 is vanaf 19.30 uur in de brandweerkazerne Mechelen spetzesweide een bewonersbijeenkomst. De avond is bedoeld om u te informeren over de aanleiding en kaders van het project en uw lokale kennis en ervaringen mee te nemen in de verdere uitwerking.
De betreffende uitnodiging voor deze avond is hier digitaal te raadplegen.