Watermaatregelen en onderhoud Burg. Pappersweg – Gonthofweg – Mr. Beukenweg – Nieuws

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

nieuws

1e Bewonersbijeenkomst – update

Op woensdag 19 oktober 2022  heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden. Het was een geslaagde eerste avond die mocht rekenen op circa 40-50 geïnteresseerde bezoekers. Tijdens de avond is een algemene presentatie gegeven, welke hier te raadplegen is. Ook werden de bewoners in de gelegenheid gesteld om opmerkingen, wensen en knelpunten aan te kaarten. Het verslag van de avond inclusief bijlage zijn hieronder te raadplegen.

22.079 – Verslag 1e bewonersavond Burg.Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

22.079 – Bijlage 1 – opmerkingen 1e bewonersavond Burg. Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

1e Bewonersbijeenkomst

Op woensdag 19 oktober 2022 is vanaf 19.30 uur in de brandweerkazerne Mechelen spetzesweide een bewonersbijeenkomst. De avond is bedoeld om u te informeren over de aanleiding en kaders van het project en uw lokale kennis en ervaringen mee te nemen in de verdere uitwerking.
De betreffende uitnodiging voor deze avond is hier digitaal te raadplegen.