Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg, Eys – Planning

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Uitvoering

Contact

Planning

Globale planning van het project*.

Historie:

 • Onderzoeken/metingen: januari-oktober 2020
 • 1e bewonersavond: 4 maart 2020 -> ophalen informatie
 • 2e bewonersavond: 8 april 2020 -> uitgesteld
 • Werkgroepoverleg 1: 8 september 2020 (Ophalen informatie t.b.v. PvE)
 • Werkgroepoverleg 2: 13 oktober 2020 (Presentatie concept schetsontwerp, ophalen reacties werkgroepleden

Burgerparticipatie (digitaal):

 • Werkgroepoverleg: dit vindt maandelijks plaats gedurende het voorbereidingstraject
 • Informeren bewoners: via brieven en website.

Ontwerp:

 • Opstellen schetsontwerp: oktober-november 2020
 • Opstellen voorlopig ontwerp: november-december 2020
 • Opstellen definitief ontwerp: januari-februari 2021

Bestek:

 • Opstellen bestek en -tekeningen: maart-juni 2021

Aanbesteding: maart-juni 2021

Uitvoering: 3e kwartaal 2021 (gefaseerd circa 1,5 jaar)*

 

*  Gegevens onder voorbehoud en afhankelijk van projectvoortgang en planning aannemer.