Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg, Eys – Planning

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Uitvoering

Contact

Planning

Globale planning van het project*.

Historie:

 • Onderzoeken/metingen: januari-oktober 2020
 • 1e bewonersavond: 4 maart 2020 -> ophalen informatie
 • 2e bewonersavond: 8 april 2020 -> uitgesteld
 • Werkgroepoverleg 1: 8 september 2020 (Ophalen informatie t.b.v. PvE)
 • Werkgroepoverleg 2: 13 oktober 2020 (Presentatie concept schetsontwerp, ophalen reacties werkgroepleden)
 • Werkgroepoverleg 3: 19 november 2020
 • Werkgroepoverleg 4: 16 december 2020
 • Werkgroepoverleg 5: 24 juni 2021
 • Opstellen definitief ontwerp: mei- juli 2021

Vervolg*:

 • Digitale presentatie ontwerp aan dorp: juli 2021
 • Vervolgavonden / groepssessies: september 2021
 • Opstellen contractdocumenten: dec. 2021 -jan. 2022
 • Inzage bestekstekeningen via website: februari 2022
 • Start aanbestedingsprocedure: maart 2022
 • Start werkzaamheden: juni / juli 2022

*  Onder voorbehoud:

 • Verkeersbesluit
 • Voldoende financiële middelen