Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg, Eys – Plannen

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Uitvoering

Contact

plannen

Concept fasering en planning

Binnen het project is reeds de concept fasering en planning gereed. Deze zijn via onderstaande link te raadplegen. Het uitgangspunt is dat er in de periode juni-juli gestart wordt met de uitvoeringswerkzaamheden. De doorlooptijd is per fase aangeduid op tekening. De totale doorlooptijd wordt geschat op 1,5 jaar (tot oktober 2023) afhankelijk van de exacte fasering van de civiele aannemer en afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden. Aan deze planning zijn geen rechten te ontlenen.

20.001 – Projectplanning fasering Eys

20.001 – F.01 – Fasering

20.001 – F.02 – Fasering

Concept-bestekstekeningen Wittemerweg-Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Op basis van de ontwerptekeningen zijn reeds de concept-bestekstekeningen opgesteld. Deze bevatten informatie over de situatie verharding, bebording, profielen en details. Deze zijn hieronder te raadplegen.

20.001 – B.29 -Situatie Verharding

20.001 – B.30 -Situatie Verharding

20.001 – B.31 -Situatie Verharding

20.001 – B.32 -Situatie Verharding

20.001 – B.33 -Situatie Verharding

20.001 – B.34 -Situatie Verharding

20.001 – B.35 -Situatie Verharding

20.001 – B.57 – Normaalprofielen 1-10

20.001 – B.58 – Normaalprofielen 10-18 en details

Presentatiestukken ontwerp Wittemerweg-Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg, Eys

De ontwerptekeningen zijn hieronder te raadplegen.

Ontwerp Mesweg-Froweinweg, Eys – Overzichtstekening 1 – Komingang Eys t/m kruising Kromhagerweg 

Ontwerp Mesweg-Froweinweg, Eys – Overzichtstekening 2 – Kruising Kromhagerweg t/m gemeentegrens Simpelveld

Aanvullende informatie m.b.t. afwegingen, opgehaalde informatie en meest gestelde vragen is hieronder te raadplegen.

Ontwerp Mesweg-Froweinweg, Eys – Afwegingen Erftoegangsweg 30 km/u

Ontwerp Mesweg-Froweinweg, Eys – Ideeënlijst

Ontwerp Mesweg-Froweinweg, Eys – Meest gestelde vragen

Presentatiestukken Pendile terrein (door Croonenburo5)

Het Pendile terrein vormt van oudsher een plek in het dorp waar mensen elkaar ontmoeten. In de laatste eeuw heeft het terrein de functie van graanhandel gekend, maar deze is gesloopt ten behoeve van woningbouwontwikkelingen. Die ontwikkeling is echter niet van de grond gekomen en de gemeente heeft daarom besloten dat het Pendille terrein opnieuw een ontmoetingsplek mag worden, in de vorm van een plein.

In het winnende ontwerp, dat omwonenden en belanghebbenden hebben uitgekozen, staat de ontmoeting centraal.

In het ontwerp zijn de basisbeginselen van een goed functionerend plein opgenomen. Dit zijn prettig verblijf (denk aan bezonning, uit de wind, zitruimte, rugdekking), historische identiteit in dit geval in de vorm van archeologische resten, onderdeel van dagelijkse looproutes en een flexibel te gebruiken open ruimte voor (verenigings)activiteiten in het dorp.

Daarnaast zijn in het ontwerp parkeerplaatsen toegevoegd om de parkeerdruk te verlichten en tevens is er ruimte voor fietsparkeren.

Presentatie Pendile Terrein

Posters Pendile Terrein