Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg, Eys – Nieuws

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Uitvoering

Contact

nieuws

Concept-bestekstekeningen

In februari 2022 zijn de concept-bestekstekeningen gemaakt. Deze vormen de basis voor de toekomstige aanbestedingsprocedure. Een deel van de concept-tekeningen zijn onder het kopje ‘Plannen’ te raadplegen.

Bewonersbrief met projectnieuws – december 2021

In december hebben de bewoners van Eys een brief ontvangen met daarin projectnieuws. Hierin is men op de hoogte gebracht van de verrichte en geplande werkzaamheden. In de brief wordt tevens verwezen naar deze projectwebsite. Hieronder is de bewonersbrief digitaal te raadplegen.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Projectnieuws 4

Terugblik presentatie plannen en ingekomen reacties

Op 9 juli 2021 hebben wij het ontwerp van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg in Eys door middel van een YouTube-film gepresenteerd. Wethouder Last en Plangroep Heggen hebben u meegenomen in het ontwerp en de daarbij gemaakte keuzes. Via de projectwebsite heeft u de plannen in detail kunnen bekijken. Een lijst met veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden hielp u om onze afwegingen en argumenten te begrijpen.

Ondanks het gemis van de persoonlijke benadering blijkt het, mede door u en de actieve werkgroep, gelukt om de plannen onder de aandacht te brengen. In de periode juli – september hebben 320 unieke bezoekers de projectwebsite bezocht en hebben 125 unieke kijkers gedurende gemiddeld 23 minuten de presentatie bekeken. We mogen heel blij zijn met deze resultaten. Er zijn meer mensen betrokken dan tijdens de eerste fysieke bijeenkomst in maart 2020 (ca. 90 aanwezigen).

Naar aanleiding van de presentatie en de nieuwsbrieven, die huis aan huis bij circa 600 adressen in Eys zijn bezorgd, zijn er 24 schriftelijke reacties binnengekomen. Van de 24 reacties zijn er 12 reacties die in meer of mindere mate tegen het huidige ontwerp en de 30 km/h zijn. De overige 12 reacties hebben betrekking op verbeteringen ten aanzien van het plan (met name ten aanzien van parkeren, wateroverlast, verlichting, flora en fauna en zichtbaarheid Eyserbeek ter plekke van het Kermisterrein).

Op basis van het aantal en de inhoud van de ingekomen reacties blijkt er meer dan voldoende draagvlak voor de uitwerking van de plannen. Het organiseren van nieuwe groepsbijeenkomsten is op dit moment niet nodig. Een groot aantal aangedragen verbeterpunten worden nog uitgewerkt. De betrokken bewoners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Wij verwachten u in december middels een projectnieuwsbrief nader te informeren over de verdere planning.

Presentatievideo Wittemerweg-Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg, Eys – juli 2021

Het ontwerp van het project is zodanig klaar, dat we dit graag aan u willen presenteren. Middels onderstaande link krijgt u een toelichting op het project, proces, ontwerp en planning. Naast de video, wordt u tevens in de gelegenheid gesteld om de relevante stukken op uw eigen tempo te bekijken indien hier behoefte aan is. Deze stukken staan gebundeld onder het tabblad ”Plannen”.

Bewonersbrief met projectnieuws – juli 2021

In de week van 28 juni 2021 hebben de bewoners van Eys een brief ontvangen met daarin projectnieuws. Hierin is men op de hoogte gebracht van de verrichte en geplande werkzaamheden. In de brief wordt tevens verwezen naar de aanstaande presentatie van het ontwerp. Hieronder is de bewonersbrief digitaal te raadplegen.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Projectnieuws 3

Werkgroepoverleg 5

Op 24 juni 2021 heeft het vijfde  overleg plaatsgevonden met de werkgroep. Tijdens dit overleg zijn de aanwezigen bijgepraat over wijzigingen van het ontwerp en de voorbereiding van de algemene presentatie. Het verslag hiervan wordt zo spoedig mogelijk gemaakt. De presentatie inclusief notities zijn hieronder te downloaden.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 5 – Verslag

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 5 – Presentatie

Bewonersbrief met projectnieuws – december 2020

In de week van 21 december hebben de bewoners van Eys een brief ontvangen met daarin projectnieuws. Hierin is men op de hoogte gebracht van de verrichte en geplande werkzaamheden. In de brief wordt tevens verwezen naar deze projectwebsite. Hieronder is de bewonersbrief digitaal te raadplegen.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Projectnieuws 2

Werkgroepoverleg 4

Op 16 december 2020 heeft het vierde overleg plaatsgevonden met de werkgroep. Tijdens dit overleg zijn de aanwezigen bijgepraat over de reeds uitgevoerde werkzaamheden en is er nader ingegaan op het aangepaste schetsontwerp. Het verslag hiervan wordt zo spoedig mogelijk gemaakt. De presentatie inclusief notities zijn hieronder te downloaden.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 4 – Verslag

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 4 – Presentatie

Werkgroepoverleg 3

Op 19 november 2020 heeft het derde overleg plaatsgevonden met de werkgroep. Tijdens dit overleg zijn de aanwezigen bijgepraat over de reeds uitgevoerde werkzaamheden en is er nader ingegaan op de keuze voor erftoegangsweg en de daarbij horende inrichting van de weg. Het verslag inclusief presentatie zijn hieronder te downloaden.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 3 – Verslag

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 3 – Presentatie

Werkgroepoverleg 2

Op 13 oktober 2020 heeft het tweede overleg plaatsgevonden met de werkgroep. Tijdens dit overleg zijn de aanwezigen bijgepraat over de reeds uitgevoerde werkzaamheden en is er een toelichting gegeven op het gemaakte schetsontwerp. Aan de toelichting zijn de werkgroepleden in de gelegenheid gesteld om te reageren en vragen te stellen. Het verslag inclusief bijlage zijn hieronder te downloaden.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 2 – Verslag

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 2 – Bijlage reacties

Werkgroepoverleg 1

Op 8 september 2020 heeft het eerste overleg plaatsgevonden met de werkgroep. Tijdens dit overleg zijn de leden van de werkgroep bijgepraat over de reeds uitgevoerde en toekomstige werkzaamheden. Hierbij is tevens gesproken over de conclusies van de onderzoeken, besef van beschikbare ruimte en de vormgeving van het straatprofiel. Op basis van het werkgroepoverleg is het ontwerpproces opgestart. Het verslag van de avond, inclusief de presentatie zijn hieronder te downloaden.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 1 – Verslag

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Werkgroepoverleg 1 – Presentatie

Bewonersbrief met projectnieuws – juli 2020

In juli hebben de bewoners van Eys een brief ontvangen met daarin projectnieuws. Hierin is men op de hoogte gebracht van de verrichte en geplande werkzaamheden. In de brief wordt tevens verwezen naar deze projectwebsite. Hieronder is de bewonersbrief digitaal te raadplegen.

20.001 – Reconstructie Mesweg-Froweinweg – Projectnieuws 1

Werkgroepleden

Om te komen tot een ontwerp met een breed draagvlak wordt er samengewerkt met een werkgroep. Deze bestaat uit bewoners, ondernemers, belanghebbenden en bevat de volgende personen:

 • Mevr. Ina van Bommel
 • Dhr. Bernie Dumont
 • Mevr. Brigitte Kikken
 • Dhr. Jos Kikken
 • Mevr. Suzanne Leunissen
 • Dhr. Wouter Lucas
 • Dhr. Teus Mallee
 • Dhr. Wiel Olislager
 • Dhr. Peter Pelzer
 • Dhr. Berrie Ploumen
 • Mevr. Ida de Vries
 • Dhr. Hub van Wersch

Mocht u gedurende het project vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep of u kunt bellen of mailen met de gemeente of het adviesbureau. De contactgegevens van de gemeente en adviesbureau zijn hier te vinden of onder het tabblad ”contact”.

Parkeeronderzoek

In week 24 zal er een parkeeronderzoek worden gedaan binnen de plangebied en de aangrenzende straten. Het adviesbureau zal hierbij het parkeeraanbod inventariseren van de straten, parkeerplaatsen en inritten. Dit vindt plaats op dinsdag 9 juni en donderdag 11 juni 2020 rond 13:00, 19:00 en 00:00 uur en op zaterdag 13 juni 2020 rond 13:00.

3e Bewonersbijeenkomst – geannuleerd

Gezien de aanhoudende maatregelen omtrent het Corona-virus zien wij ons genoodzaakt om de bewonersavond van woensdag 20 mei 2020  aanstaande te annuleren. Afhankelijk van de situatie zal de bewonersavond op een later tijdstip worden ingehaald. Hierover zal op termijn meer informatie worden verstrekt.

2e Bewonersbijeenkomst – geannuleerd

Op basis van de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona-virus zien wij ons genoodzaakt om de bewonersavond van woensdag 8 april 2020  aanstaande te annuleren. Afhankelijk van de situatie zal de bewonersavond op een later tijdstip worden ingehaald. Hierover zal op termijn meer informatie worden verstrekt.

Consequenties maatregelen tegen Corona-virus

U zult begrijpen dat de landelijke ingestelde maatregelen ook invloed hebben op het project in Eys. De kans is aanwezig dat de eerstvolgende bewonersavond (gepland op 8 april aanstaande) niet kan doorgaan. Hou daarom de website goed in de gaten!

Wat kan (vooralsnog) doorgang vinden?

 • Veldonderzoeken, terreinmetingen en rioolinspecties.
 • Evaluatie inbreng eerste en voorbereiding tweede bewonersavond.
 • Opstellen dwarsprofielen om ruimtebeslag in kaart te brengen.
 • In kaart brengen dwangpunten ontwerp, schetsoplossingen.
 • Opstellen presentatie volgende bewonersavond.
 • Rioolontwerp.

Wat gaan we tot 8 april anders doen dan gepland?

 • Geen fysieke overleggen. We onderhouden contact per telefoon, mail of Skype.
 • Het samenstellen van de werkgroep wordt tot nader order stopgezet. Bewoners die zich hebben aangemeld worden hiervan persoonlijk in kennis gesteld.
 • Het geplande bezoek aan bedrijven en ondernemers wordt uitgesteld. De komende week wordt bekeken in hoeverre deze locatiebezoeken worden vervangen door telefonisch en/of video-overleg.

1e Bewonersbijeenkomst – update

Op woensdag 4 maart 2020  heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden. Het was een geslaagde eerste avond die mocht rekenen op circa 85 geïnteresseerde bezoekers. Tijdens de avond is een algemene presentatie gegeven, welke  hier te raadplegen is. Het verslag van de avond inclusief bijlage zijn hieronder te raadplegen. De wensen voor een persoonlijke benadering door bewoners of ondernemers worden uitgevoerd in een apart traject.

20.001 – Verslag 1e bewonersavond Mesweg-Froweinweg

20.001 – Bijlage 1 -Verslag 1e bewonersavond Mesweg-Froweinweg

1e Bewonersbijeenkomst

Op woensdag 4 maart 2020  is vanaf 19.30 uur in de kantine van Zwart-Wit te Eys een bewonersbijeenkomst. De avond is bedoeld om u te informeren over de aanleiding en kaders van het project en uw lokale kennis en ervaringen mee te nemen in de verdere uitwerking.
De betreffende uitnodiging voor deze avond is hier digitaal te raadplegen.