Blog Archives

Bestemmingsplan Achtbunder

In opdracht van MijnZuid (ZOwonen – gemeente Sittard-Geleen – Provincie Limburg) werkt Plangroep Heggen aan het bestemmingsplan voor de herstructurering en herontwikkeling van de woonwijk Achtbunder te Sittard. De beoogde nieuwe stedenbouwkundige structuur van deze wijk is vertaald en vastgelegd in dit nieuwe bestemmingsplan. Kernbegrippen hierbij zijn verdunning van de woningvoorraad, en...
meer

Bestemmingsplan Eijsden

Plangroep Heggen heeft in opdracht van de gemeente Eijsden – Margraten het bestemmingsplan voor de kern Eijsden geactualiseerd. Doelstelling van de actualisatie was tot stand brengen van een actueel, uitvoerbaar en handhaafbaar planologisch-juridisch kader voor het bebouwd gebied van Eijsden. De bescherming van de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het...
meer

Bestemmingsplan De Hulst I

In opdracht van de gemeente Venray heeft Plangroep Heggen de actualisatie van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein De Hulst I verzorgd. Uitgangspunt voor de bestemmingsplanactualisatie was de door gemeente opgestelde revitaliseringsvisie voor het terrein. Dit heeft geresulteerd in een bestemmingsplan dat een flexibel planologisch – juridisch kader biedt om de gewenste revitalisering...
meer

Parc Hoogveld, Sittard

Parc Hoogveld is gelegen langs de spoorlijn in de Sittardse wijk Hoogveld. Het betreft een wigvormig gebied dat wordt ingekaderd door een tweetal assen. Stimuleren en faciliteren van ontmoetingen is een rode draad in de inrichting van het park. Veel inrichtingselementen zijn bedoeld om ontmoetingen te bevorderen. Voorbeeld hiervan is de waterspeelplaats...
meer