Parc Hoogveld is gelegen langs de spoorlijn in de Sittardse wijk Hoogveld. Het betreft een wigvormig gebied dat wordt ingekaderd door een tweetal assen. Stimuleren en faciliteren van ontmoetingen is een rode draad in de inrichting van het park. Veel inrichtingselementen zijn bedoeld om ontmoetingen te bevorderen. Voorbeeld hiervan is de waterspeelplaats...
meer