Watersysteem Bemelen

 

 

 

 

 

 

In opdracht van gemeente Eijsden – Margraten krijgt de dorpskern van Bemelen een flinke opknapbeurt. Er komt minder asfalt en meer trottoir in de Oude Akerstraat. Tevens worden o.a. de ‘pleintjes’ rondom de waterput en voor het voormalige gemeentehuis opnieuw eigentijds ingericht.

De verfraaiing van het dorpscentrum ligt in het verlengde van de aanleg van een nieuw riool vanaf de voet van de Bemelerberg tot aan de waterput bij de kerk. In het weiland tegenover het gemeenschapshuis wordt een in de grond verzonken bergbezinkbassin gerealiseerd. Deze voorzieningen zorgen er voor dat het gehele watersysteem van Bemelen optimaal functioneert. Er zal in de toekomst minder hinder zijn van hemelwater op straat.
Bij de werkzaamheden wordt de gehele Oude Akerstraat aangepakt, vanaf de komgrens met Maastricht tot aan de voet van de Bemelerberg. De bovenbouw en het wegdek is deels in slechte staat en toe aan vervanging. In plaats van de huidige snelheidsremmende maatregelen wordt de weg ‘visueel versmald’, zodat er meer ruimte vrij komt voor het verbreden van trottoirs en loopstroken.

Buiten de noodzakelijke riool- en verkeerskundige aanpassingen is in het plan gekeken om meteen een aantal karakteristieke locaties op te waarderen. Zo wordt onder andere de t-splitsing bij de waterput op een eigentijdse manier ingericht met een ‘knipoog’ naar de historische kruising van wegen, door middel van lijnen in de bestrating. Door de t-splitsing bovendien te voorzien van klinkers, ontstaat een plein idee. Ook het pleintje voor het voormalige gemeentehuis van Bemelen, dat nu voorzien is van asfalt, wordt op deze wijze aangepakt en voorzien van fraaie klinkerverharding.

De werkzaamheden duren van 14 september t/m eind december.

De werkzaamheden omvatten:

  • Aanpassen riolering watersysteem
  • Herinrichten openbare ruimte
  • Opwaarderen diverse locaties.

Plangroep Heggen verzorgd de directie en het dagelijks toezicht op dit project.

 

20150909_083641 20150909_083836_025 20150921_140233 20150922_143349 20150922_143354 20151005_122626 20151013_132956 20151013_133438 20151016_141916 20151020_142012 20151023_135738 20151023_135819 20151023_135837 20151027_132008 20151027_132009 20151106_084556

Geen reacties mogelijk.