Sfeerimpressies Oud-Rennemig, Heerlen

De gemeente Heerlen is voornemens om de wijk Oud-Rennemig te reconstrueren. Plangroep Heggen is ingeschakeld om deze ideeën te verwerken in diverse sfeerimpressies om zo beeldvorming bij onder andere de bewoners te stimuleren. Bij de reconstructie worden een tweetal zaken geambieerd. Zo krijgen de straten materialisatie en vormgeving die aansluit bij het karakter van woonstraten. Daarnaast wordt er oppervlakkig afgekoppeld door de toepassing van een centrale goot waar beide wegdelen naar afwateren. Een uitdaging vormt de onduidelijke eigendomsverhoudingen tussen particulieren en gemeente. Het betreft ”braakliggende” stukjes grond die vaak afwijkend van elkaar zijn ingericht.

Onderstaande afbeeldingen tonen de huidige situatie en mogelijke varianten met een invulling van de eerder genoemde stukjes grond.

Projectnaam: Sfeerimpressies Oud-Rennemig, Heerlen

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Plaats: Oud-Rennemig

Vakgebied: Civiel- en Cultuurtechniek

Status: Ontwerptraject

19.072 - Impressie Schroetenstraat - BT19.072 - Impressie Schroetenstraat - Variant A19.072 - Impressie Schroetenstraat - Variant B19.072 - Impressie Schroetenstraat - Variant C19.072 - Impressie Greppel - BT19.072 - Impressie greppel - Droge situatie19.072 - Impressie greppel - Natte situatie

 

Geen reacties mogelijk.