Reconstructie Stationsweg Maasbracht

Bij de reconstructie van de Stationsweg te Maasbracht vormden de aanpak van de waterproblematiek en de verbetering van de verkeersveiligheid de belangrijkste uitgangspunten voor het project. Om de wateroverlast te beperken is de capaciteit van het riool vergroot. Ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn een tweetal rotondes aangelegd en heeft de fietser op het tussenliggende trace meer ruimte gekregen op de brede rode fietsstroken.

Door het traject van burgerparticipatie zijn de bewoners en belanghebbenden nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het ontwerp.

Voor de reconstructie van de Stationsweg heeft Plangroep Heggen zowel het ontwerp als de besteksuitwerking voor dit project verzorgd. Momenteel is het project in uitvoering.

Projectnaam: Reconstructie Stationsweg
Opdrachtgever: Gemeente Maasgouw
Plaats: Maasbracht
Vakgebied: Stedenbouw, Verkeer, Civiel- en Cultuurtechniek
Status: In uitvoering

stationsweg1stationsweg2A0

Geen reacties mogelijk.