Reconstructie Jan Truijenstraat, Meijel

Na afronding van de lokale markt in de kern Meijel is de gemeente Peel en Maas voornemens om een van de hoofdontsluitingswegen op te knappen; de Jan Truijenstraat. Deze straat bevat veel verkeersbewegingen en wordt als een stenige ruimte ervaren. In de Jan Truijenstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/u, echter is de straat hier niet op ontworpen; de weg is behoorlijk breed en er zijn weinig snelheidsremmende maatregelen.

In samenspraak met een klankbordgroep is het ontwerpproces opgestart. Er zijn varianten opgesteld die uiteindelijk hebben geleid tot één voorlopig ontwerp. Hierbij wordt de weg versmald van circa 9m naar 6m, met aan beide zijden een gecombineerde strook van parkeervakken, groen en trottoir. Middels het toepassen van overrijdbare trottoirbanden bevindt de gecombineerde strook zich op trottoirniveau. De rijbaan wordt uitgevoerd met geluidsarme betonstraatstenen. Deze stenen dragen bij aan de uitstraling van een 30 km/u-zone en leveren een geluidsreductie van 3,7 dB ten opzichte van een wegdek van asfalt.

Plangroep Heggen is behalve voor de ontwerpfase ook verantwoordelijk geweest voor de besteksvoorbereiding en zal tevens het toezicht verzorgen tijdens de uitvoering, die gepland staat voor september 2019.

Projectnaam: Reconstructie Jan Truijenstraat, Meijel

Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas

Plaats: Meijel

Vakgebied: Civiel- en Cultuurtechniek, Toezicht en Directie

Status: In uitvoering19.005 - Plangebied19.005 - VO.0119.005 - Jan Truijnenstraat - BT19.005 - Jan Truijnenstraat - OT

Geen reacties mogelijk.