Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat – Schinveld

In opdracht van de gemeente Beekdaelen heeft Plangroep Heggen het ontwerp gemaakt voor de Jabeekerstraat en Eindstraat in de kern Schinveld. De werkgrenzen lopen vanaf de komingang ter hoogte van de fietsbrug tot aan de aansluiting met het Wilhelminaplein en in de Eindstraat tot aan de komingang richting Gangelt.

De aanleiding voor de reconstructie is dat de huidige inrichting aanmoedigt hard te rijden. In het kader van klimaatadaptatie zal het bestaande gemengde rioolstelsel vervangen worden door een gescheiden stelsel.

Binnen het nieuwe ontwerp worden in beide straten op diverse plaatsen snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Deze snelheidsremmers worden gecombineerd met groenelementen. In de Jabeekerstraat wordt de weg optisch versmald door de nieuwe vormgeving van asfalt en klinkerverharding. In de Eindstraat wordt de parkeerproblematiek en verkeersoverzicht aangepakt.

Behalve het ontwerp is Plangroep Heggen verantwoordelijk geweest voor de planvoorbereiding en wordt er momenteel toezicht gehouden op de uitvoering.

Projectnaam: Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat, Schinveld

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen

Plaats: Schinveld

Vakgebied: Civiel- en Cultuurtechniek, Toezicht en Directie

Status: In uitvoering

Untitled-1

Foto 12-09-19 16 39 49Foto 12-09-19 16 36 25Foto 12-09-19 16 38 45Foto 12-09-19 16 39 05

Geen reacties mogelijk.