Pleinenplan Heerlen

Het pleinenplan, in combinatie met de renovatie van het Glaspaleis, vormde samen met de aanpak van het stationsgebied en de renovatie van de schouwburg de drie sleutelprojecten van de stad Heerlen.

Het plan betrof de herinrichting van het Pancratiusplein Noord en Zuid, de Akerstraat, de Plaarstraat, de Bongerd, het Wilhelminaplein en de Pancratiusstraat. Het Pleinenplan vormt de kroon op het centrumplan dat met dit project werd afgerond.

Het Pancratiusplein is een strak en tijdloos plein geworden dat geschikt is voor allerlei soorten evenementen. Het gehele plein is voorzien van basaltbestrating. De hoogteverschillen in de pleinen zijn zoveel mogelijk weggewerkt in de bestrating. Over het plein lopen lijnen van wit graniet. Bijzondere aandacht is besteed aan de verlichting van het plein. De centrale lichtmast vormt een echte blikvanger op het plein. Het Pancratiusplein is naast een plein voor de horeca tevens een plein voor evenementen. Het Pancratiusplein vormt de huiskamer van Heerlen.

Het Wilhelminaplein is na de herinrichting weer een echt plein geworden. Het doorgaande verkeer is van het plein gehaald en het plein heeft een inrichting gekregen welke van gevel tot gevel loopt. Ook hier is gekozen voor duurzame materialen voor de bestrating. Enkele grote bomen geven het plein een groen karakter. Aan dit plein zijn winkels en enkele horecagelegenheden gelegen.

De Bongerd kent een hoogwaardige inrichting welke is afgestemd op de functie die het plein vervult voor de weekmarkt en bij evenementen.
Ook de overige straten hebben een hoogwaardige inrichting gekregen met duurzame materialen. Hierbij is de inrichting van de betreffende straten afgestemd op de functie van de afzonderlijke straten.

De Akerstraat en Pancratiusstraat vormen belangrijke aanloopstraten naar het centrum. Ook deze winkelstraten kennen een hoogwaardige inrichting.

Het project omvat de inrichting van het historisch centrum inclusief de aanleg van riolering, basaltverharding, openbare verlichting, fietsparkeren, straatmeubilair en dynamische stadsafsluiting.

Het Pleinenplan vormde voor Plangroep Heggen, die zowel het ontwerp, de besteksuitwerking en directie- en toezicht voor dit project verzorgde een mooie en uitdagende klus. Bij de uitvoering werd gewerkt volgens een strakke planning die uiterst precies werd gevolgd om zoveel mogelijk overlast voor de aangrenzende ondernemers te voorkomen. Na een uitvoeringstijd van ongeveer anderhalf jaar heeft Heerlen een hoogwaardige en aantrekkelijke nieuwe huiskamer.

Aansluitend aan dit project hebben wij het bestek gemaakt voor de Akerstraat, een van de hoofdontsluitingen van het centrumgebied. Op dit project is door ons eveneens de uitvoering begeleid.

Projectnaam: Pleinenplan Heerlen
Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Plaats: Heerlen
Vakgebied: Stadsvernieuwing, Civiel- en Cultuurtechniek, Toezicht en Directie
Status: Afgerond

 

Geen reacties mogelijk.