Park Glana, Geleen

In het zuiden van de stad Geleen ambieert opdrachtgever Zuyderland haar huidige capaciteit te vergroten door de bouw van een 7 bouwblokken bestemd voor assistentiewoningen voor dementerenden. Deze worden ingebed in het zuidelijker gelegen park. Behalve de bebouwing wordt er tevens een nieuwe infrastructuur aangelegd dat nauw afgestemd is met het huidige glooiende landschap en bestaande bomen. Dit resulteert in een centrale achtvormige infrastructuur met vier parkeerplaatsen gelegen aan de rand van het plangebied. Toegang tot het park is hoofdzakelijk voor fietsers en voetgangers.

Vanwege de visie van Zuyderland, dat bewoners zelf de vrijheid hebben te beslissen over hun dagelijkse activiteiten, mogen de cliënten door het park wandelen. In de voorgebieden van de bebouwing wordt een aantrekkelijke ruimte gemaakt dat voorzien is van een uniek beplantingsvak. Door geur, kleur en vorm wordt herkenbaarheid en identiteit van de woonblokken versterkt. Het nieuwe parkontwerp vormt niet alleen een meerwaarde voor de opdrachtgever en de cliënten, maar tevens voor de buurtbewoners. Er is zoveel mogelijk aandacht besteed om de huidige kwaliteit en toegankelijkheid van het park te handhaven.

Behalve het ontwerp is Plangroep Heggen tevens verantwoordelijk geweest voor de planvoorbereiding.

Projectnaam: Park Glana, Geleen

Opdrachtgever: Zuyderland

Plaats: Geleen

Vakgebied: Landschapsinrichting, Civiel- en Cultuurtechniek

Status: In uitvoering17.014 - Vogelvlucht17.014 - Inrichtingsvoorstel Glana

 

Geen reacties mogelijk.