Maasboulevard Kessel

De ligging aan een rivier biedt bijzondere kansen. Kessel, als een van de kernen van de gemeente Peel en Maas, is gelegen aan de Maas. In de huidige situatie wordt relatief weinig gebruikt gemaakt van het gebied direct gelegen aan de Maas. Deze ‘’Maasboulevard’’, gelegen tussen het Veer naar Reuver en de camping ’Gravenhof’, bevat veel potentie om een meerwaarde te vormen voor de kern, zowel voor bewoners als de bezoekers van Kessel. Plangroep Heggen heeft opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor deze bijzondere locatie.

Gedurende het ontwerpproces hebben intensieve gesprekken met overheden en belanghebbenden geresulteerd in een ontwerp waarbij er een balans is gevonden tussen de wensen van de diverse partijen. Het resultaat kenmerkt zich doordat deelgebieden zowel unieke elementen bevatten, maar ook gemeenschappelijke elementen waaronder tribune-elementen, siergrassen en meerstammige bomen. Twee belangrijke onderdelen van de Maasboulevard zijn de voormalige loswal en kasteeltrappen.

De voormalige loswal wordt ingericht als onthaalplein met een duidelijke verblijfsfunctie. Het versteende beeld van de ruimte wordt verzacht door het toevoegen van bomen en planten. In het midden van het plein wordt een pergola gebouwd die functioneert als centraal herkenningspunt. Om het thema water kenbaar te maken op de wal wordt een pomp geplaatst waarmee water zich door de ruimte manoeuvreert via een goot die uitmondt in een waterspeelplek. Op deze plek worden sierpoefs geplaatst die de kernen van de gemeente Peel en Maas symboliseren. Iedere poef is voorzien van naambelettering en de bezienswaardigheden van de desbetreffende kern.

Ter hoogte van hotellerie Baron Frits worden de bestaande vlonderbrug en maaskeien in schanskorven verwijderd. De locatie biedt mogelijkheden voor vergroening en de aanleg van trappen tot aan het water. Deze trappen zijn zodanig vormgegeven dat men er kan zitten en op verschillende hoogtes interactie heeft met het water. Door de trappen door te zetten tot aan het water wordt bovendien de mogelijkheid geboden om hier incidenteel aan te meren met kleine boten om bijvoorbeeld op de markt een ijsje te eten.

Projectnaam: Maasboulevard, Kessel

Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas

Plaats: Kessel

Vakgebied: Landschapsinrichting, Civiel- en Cultuurtechniek, Stadsvernieuwing

Status: Ontwerpfase afgerond

18.053 - Plangebied

18.053 - Los Wal en Kerktrappen

 

18.053 - Kasteel en MarktImpressie 2 - Loswal bestaandImpressie 2 - LoswalImpressie 1 - Kasteeltrappen bestaandImpressie 1 - Kasteeltrappen

Geen reacties mogelijk.