Herinrichting Raadhuisplein e.o. Reuver

Door de aanleg van de rijksweg A73 is de verkeersdrukte op de oude Rijksweg door de kern Reuver sterk afgenomen. Hierdoor ontstonden kansen voor het opwaarderen van de verblijfskwaliteit binnen het centrum van Reuver. Dit vormde de aanleiding voor de herinrichting van het centrum van Reuver.

Het plan betrof de herinrichting van de Rijksweg, de Stationstraat, de Wilhelminalaan, de Pastoor Vranckenlaan, de Karel Doormanlaan en het Raadhuisplein inclusief de aanleg van riolering, verharding, straatmeubilair en openbare verlichting.

Het gehele centrum kent een hoogwaardige inrichting. Als bestaringsmateriaal is in het gehele centrum gebruik gemaakt van gebakken klinkers en natuursteen.

De Rijksweg heeft zijn functie voor het doorgaande verkeer grotendeels verloren. Hierdoor werd het mogelijk om deze ter plaatse van het centrum in te richten als 30 km gebied. Het profiel van de rijweg is versmald waardoor meer ruimte ontstond voor de voetganger bij de aanwezige winkels.
De aanwezige snelheidsremmende voorzieningen zijn op bijzondere wijze vormgegeven binnen het totale ontwerp en vormen in de avondsituatie een ware blikvanger.

Het Raadhuisplein is na de herinrichting weer een echt plein geworden. Aan dit plein zijn winkels en enkele horecagelegenheden gelegen. De parkeerfunctie is voor een groot deel van het plein gehaald en het plein heeft een inrichting gekregen welke van gevel tot gevel loopt. Enkele grote bomen geven het plein een groen karakter. Hierdoor is een intiem en overzichtelijk plein ontstaan dat volop ruimte biedt voor terrassen, de weekmarkt en evenementen. Een patroon van goud geglazuurde ‘strooistenen’, welke refereren aan de lokale historie van keramische industrie, zorgen voor een bijzonder nachtbeeld van het plein. Ook de in de bestrating opgenomen fonteintjes worden in de avondsituatie aangelicht.

Het Centrumplan Reuver vormde voor Plangroep Heggen, die zowel het ontwerp, de besteksuitwerking en directie- en toezicht voor dit project verzorgde een mooie en uitdagende klus. Bij de uitvoering werd gewerkt volgens een strakke planning die uiterst precies werd gevolgd om zoveel mogelijk overlast voor de aangrenzende ondernemers te voorkomen. Na realisatie heeft Reuver een nieuw en aantrekkelijk centrum met een geweldige verblijfskwaliteit.

Projectnaam: Herinrichting Raadhuisplein e.o. Reuver
Opdrachtgever: Gemeente Beesel
Plaats: Reuver
Vakgebied: Stadsvernieuwing, Civiel- en Cultuurtechniek en Toezicht
Status: Afgerond

Geen reacties mogelijk.