Herinrichting omgeving Huis van de Gemeente, Panningen

In het kader van de geactualiseerde Structuurvisie centrum Panningen zijn de laatste jaren diverse projecten uitgevoerd rond het centrum van Panningen, waaronder de Markt, de Raadhuisstraat en een groot deel van de Kerkstraat. nadat ook het gemeentehuis is is omgebouwd tot Huis van de Gemeente is nu de omliggende infrastructuur en noordelijk gelegen park aan een herinrichting toe.

De Gemeente Peel en Maas heeft Plangroep Heggen opdracht gegeven voor deze herinrichting van deze omgeving. Gedurende het ontwerpproces zijn er intensieve sessies geweest met de TIP-groep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, met als resultaat een ontwerp met een breed draagvlak.

Binnen het ontwerp wordt er voor voetgangers en fietsers een laagdrempelige en kwalitatieve verbinding gerealiseerd tussen de Markt en het Huis van de Gemeente en de noordelijk gelegen parkzone. Hierbij wordt de padenstructuur afgestemd op de bestaande bomen zodat er zo min mogelijk gerooid hoeft te worden. De huidige parkeerdruk wordt aangepakt door in het noorden een groen omzoomde parkeerplaats aan te leggen. Onder deze locatie vindt tevens de waterberging plaats van het Huis van de Gemeente.

Aan de voorzijde van het Huis van de Gemeente wordt een plein aangelegd. Voor een groene omkadering van het gebouw worden groenelementen op het plein toegepast in zowel vaste als verplaatsbare bakken. Op deze manier wordt de flexibiliteit voor het gebruik van de ruimte gemaximaliseerd zodat deze gebruikt kan worden voor de jaarlijkse kermis of buitenzitting.  Gelet op de ondergrondse kabels en leidingen, worden de verplaatsbare groenelementen benut om de verbinding Markt-Huis van de Gemeente visueel te benadrukken en tevens autoverkeer te ontmoedigen.

Projectnaam: Herinrichting omgeving Huis van de Gemeente

Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas

Plaats: Panningen

Vakgebied: Civiel- en Cultuurtechniek, Landschapsinrichting, Stadsvernieuwing

Status: In uitvoering17.025 - InrichtingsplanJP

IMG_7798IMG_7799IMG_7806IMG_7786

Geen reacties mogelijk.