Herinrichting Kapelweg en Prinsbisdomstraat te Born

Ter afronding van het centrumplan van Born zijn o.a. de Kapelweg en de Prins Bisdomstraat heringericht. Beide straten zijn, als toegangsroute van/naar het centrum, voorzien van een laanstructuur. Aan een zijde van deze wegen is naast de rijweg een strook opgenomen met afwisselend parkeervakken en bomen.

In de Kapelweg is tevens de waterproblematiek aangepakt. Daarvoor is onder het parkeerterrein van de nabijgelegen supermarkt een infiltratievoorziening gerealiseerd. Verder is de verkanting van de Kapelweg plaatselijk aangepast om er voor te zorgen dat bij hevige regenval het water op natuurlijke wijze afstroomt richting de groenzone langs de parkweg. Aan de parkweg zijn hiervoor enkele aanwezige drempels verwijderd.

Voor de herinrichting van de Prins Bisdomstraat en de Kapelweg heeft Plangroep Heggen zowel het ontwerp alsmede de besteksuitwerking en het toezicht en directie voor dit project verzorgd.

Projectnaam: Herinrichting Kapelweg en Prins Bisdomstraat
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen
Plaats: Born
Vakgebied: Civiel- en Cultuurtechniek, Toezicht en Directie
Status: Afgerond

20160610_165123 20160620_162814

Geen reacties mogelijk.