Bestemmingsplan Achtbunder

In opdracht van MijnZuid (ZOwonen – gemeente Sittard-Geleen – Provincie Limburg) werkt Plangroep Heggen aan het bestemmingsplan voor de herstructurering en herontwikkeling van de woonwijk Achtbunder te Sittard. De beoogde nieuwe stedenbouwkundige structuur van deze wijk is vertaald en vastgelegd in dit nieuwe bestemmingsplan. Kernbegrippen hierbij zijn verdunning van de woningvoorraad, en vergroening van de openbare ruimte.

Projectnaam: Bestemmingsplan Achtbunder
Opdrachtgever: MijnZuid
Plaats: Sittard
Vakgebied: Ruimtelijke ordening / Planologie
Status: In voorbereiding

Geen reacties mogelijk.