Bestemmingsplan Eijsden

Plangroep Heggen heeft in opdracht van de gemeente Eijsden – Margraten het bestemmingsplan voor de kern Eijsden geactualiseerd. Doelstelling van de actualisatie was tot stand brengen van een actueel, uitvoerbaar en handhaafbaar planologisch-juridisch kader voor het bebouwd gebied van Eijsden. De bescherming van de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het plangebied vormde hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Projectnaam: Bestemmingsplan Eijsden
Opdrachtgever: Gemeente Eijsden – Margraten
Plaats: Eijsden
Vakgebied: Ruimtelijke ordening / Planologie
Status: Afgerond

Geen reacties mogelijk.