Bestemmingsplan De Hulst I

In opdracht van de gemeente Venray heeft Plangroep Heggen de actualisatie van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein De Hulst I verzorgd. Uitgangspunt voor de bestemmingsplanactualisatie was de door gemeente opgestelde revitaliseringsvisie voor het terrein. Dit heeft geresulteerd in een bestemmingsplan dat een flexibel planologisch – juridisch kader biedt om de gewenste revitalisering en opwaardering van het bedrijventerrein mogelijk te maken.

Projectnaam: Bestemmingsplan De Hulst I
Opdrachtgever: Gemeente Venray
Plaats: Venray / Oostrum
Vakgebied: Ruimtelijke ordening / Planologie
Status: Afgerond

 

Geen reacties mogelijk.