Centrumplan Geleen

Geleen is ontstaan in de eerste decennia van de vorige eeuw door de snelle groei van de mijnbouw in het gebied en het aan elkaar groeien van drie dorpen: Oud Geleen, Lutterade en Krawinkel. Met name in de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog heeft een sterke groei plaats gevonden. Na die tijd, vanaf begin jaren ’80, is sprake van verschraling en verarming.
Om dit te veranderen is het project ‘Stadshart Geleen’ ontwikkeld. Dit project betrof een ingrijpende operatie: 600 parkeerplaatsen in 2 ondergrondse parkeergarages, een cultuurcluster, een frontoffice van de gemeente, ongeveer 700 nieuwe woningen en herinrichting van het gehele centrum.

Het huidige stadshart kent twee belangrijke gebouwen: het stadhuis en het Galfettigebouw. In het nieuwe plan komen twee pleinen, die genoemde gebouwen gaan omringen en daardoor hun aparte plek benadrukken:
– een plein rondom het Raadhuis, gericht op het Raadhuisstraat met een duidelijke horeca-functie;
– een plein rondom het Galfettigebouw, meer gericht op de nieuwe cultuurcluster (incl. Hanenhof) met veel winkeltoegangen.
De Salmstraat en de Raadhuisstraat vormen de belangrijkste winkelstraten voor met name specialiteitenzaken, die Geleen zijn speciale karakter en aantrekkingskracht geven.

Om de consument langer in het centrum te houden, is een duidelijk accent gelegd op de verbetering van de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte.

Bij de herinrichting van het centrum van Geleen heeft Plangroep Heggen zowel de besteksuitwerking als het toezicht voor dit project verzorgd. Het project betrof de herinrichting van het plangebied inclusief de aanleg van riolering, verharding, straatmeubilair, ontsluiting van de parkeergarage en openbare verlichting. Bij de uitvoering werd gewerkt volgens een strakke planning die uiterst precies werd gevolgd om zoveel mogelijk overlast voor de aangrenzende ondernemers te voorkomen. In november 2008 was de bestrating gereed en sindsdien is het nieuwe hoofdwinkelcircuit Salmstraat, Raadhuisstraat, Markt, Ansemburgstraat en de nieuwe Gravenstraat volledig in gebruik genomen.

Projectnaam: Centrumplan Geleen
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen
Plaats: Geleen
Vakgebied: Stadsvernieuwing, Civiel- en Cultuurtechniek en Toezicht
Status: Afgerond

 

Geen reacties mogelijk.