Nieuws

Reconstructie Pastoor Brounsstraat Schinveld

Bij de reconstructie van de Pastoor Brounsstraat vormde het afkoppelen van hemelwater ter ontlasting van het bestaande riool een belangrijk onderdeel van de opgave. Inmiddels is de reconstructie van deze weg uitgevoerd. In de straat is een nieuw DWA-riool aangelegd en is het hemelwater afgekoppeld. Dit water verdwijnt niet meer in het...
meer

Herinrichting Walramplein Valkenburg aan de Geul

Na de herinrichting van het winkelgebied, het Geuleiland en het historisch centrum wordt binnenkort het Walramplein onder handen genomen. Voor het Walramplein is door ons bureau een ontwerp opgesteld waarbij de historische stadsmuur weer zichtbaar wordt gemaakt. Centraal op het plein zijn ruim 160 parkeerplaatsen voorzien. Tevens is een bewaakte fietsenstalling opgenomen...
meer

Omgeving Huis van de Gemeente te Panningen

Recentelijk hebben wij van de gemeente Peel en Maas de opdracht gekregen voor de herinrichting van de omgeving van het Huis van de Gemeente te Panningen. In het kader van de geactualiseerde Structuurvisie centrum Panningen zijn de laatste jaren diverse projecten c.q. maatregelen uitgevoerd  rond het centrum van Panningen. Wat nog resteert...
meer

Centrumplan Gulpen

De kern Gulpen vervult in het Heuvelland op tal van gebieden een centrumfunctie. De gemeente Gulpen-Wittem wil deze centrumfunctie versterken en meer toeristen aantrekken. Om dit te bereiken moet de komende jaren in openbare ruimte en voorzieningen geïnvesteerd worden. Het opgestelde centrumplan bevat een samenhangend programma aan deelprojecten. Plangroep Heggen gaat, in...
meer

Parc Glana Geleen

Op de locatie in Geleen-Zuid gaat Zuyderland een twaalftal kleinschalige woonvoorzieningen realiseren. De nieuwbouw is gesitueerd op het terrein aan de Lienaertsstraat en vervangt een deel van de verpleeghuisbedden in zorgcentrum Glana. Daarnaast zal bij de huidige ingang van Glana nieuwe centrale voorzieningen worden gebouwd. Als deze nieuwbouw klaar is, zal het...
meer
Pagina 3 van 712345...Laatste