Over Plangroep Heggen

Plangroep Heggen B.V., gevestigd in Born, is een multidisciplinair adviesbureau voor ruimtelijke planning en infrastructuur.

Ons bureau omvat de disciplines ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw, landschapsinrichting, verkeerskunde, civiel- en cultuurtechniek en recreatieadvisering alsmede projectbegeleiding door middel van directie en toezicht.
Onze kracht ligt in de succesvolle integratie van de verschillende vakdisciplines. Door die integratie, waarbij de diverse werkzaamheden naadloos op elkaar zijn afgestemd, zijn wij in staat om projecten vanaf de eerste schets tot de uiteindelijke oplevering deskundig te begeleiden.

Als specialisten van de openbare ruimte zijn wij in staat, mede dankzij onze ruim 35 jarige ervaring, kennis en kunde exact in te spelen op vragen en wensen van diverse opdrachtgevers. Zo zijn wij de juiste schakel tussen opdracht en uitvoering, tussen probleemstelling en oplossing.

Wij zijn de juiste schakel tussen opdracht en uitvoering, tussen probleemstelling en oplossing.

Impressie