Straatbaksteen: Reuver

Tussen Venlo en Roermond ligt het Midden-Limburgse Reuver. Het dorp valt onder de gemeente
Beesel en telt zo’n 6.500 inwoners. Met de aanleg van de A73 en de ontsluiting van de N271,
is de verkeersstroom door Reuver aanzienlijk gedaald. Die letterlijke rust is figuurlijk
doorvertaald in het ontwerp van het centrale middelpunt: het Raadhuisplein. Straatbakstenen,
uniforme kleuren en duidelijk onderscheid tussen loop- en rijgebieden. Om het plein een extra
speels karakter te geven, is gekozen voor een verrassingseffect. Goudgeglazuurde klinkers in
een strooipatroon om precies te zijn.
Raadhuisplein Reuver: ontmoetingsplek met gouden randje
De locatie van Reuver dichtbij de Maas en vlakbij de Duitse grens maakt het dorp tot een interessant kruispunt. Dagjesmensen bezoeken het centrum regelmatig en ook inwoners komen er om hun dagelijkse boodschappen te doen. Eric Hunnekens, civieltechnisch projectleider gemeente Beesel: ‘Omdat het Raadhuisplein fungeert als centraal punt in Reuver, was het voor de gemeente Beesel belangrijk om belanghebbenden al vroeg in het proces te betrekken als klankbord. Via functie- discussies met inwoners, ondernemers en onder andere de VVV is bepaald hoe het plein moest fungeren. Het plein moest vooral functioneel zijn, in tegenstelling tot het ontwerp van het vorige plein. Dat voldeed niet meer aan de eisen, omdat het vol stond met auto’s, paaltjes en verkeersborden. Ook was het plein omzoomd met bomen, waardoor marktkooplui of kermisexploitanten zich niet flexibel konden opstellen. Tevens was de oude bestrating toe aan vervanging.’
Uniforme uitstraling.
‘Doel van het nieuwe Raadhuisplein was een opwaardering met een esthetisch aangezicht. Een open karakter en minder parkeergelegenheid waren daarbij belangrijke uitgangspunten om een goede ontmoetingsplek te creëren. De komst van de A73 zorgde ervoor dat de verkeersstroom door Reuver aanzienlijk gedaald is. Dat was voor ons de kans om de winkelstraat als traverse in te richten. De keuze voor de straatbaksteen is gemaakt, omdat het luxer oogt en het zijn waarde behoudt. En dan ben je duurzaam aan het investeren, een van de speerpunten van het college van B&W. Aangezien de winkels niet alleen aan het Raadhuisplein liggen, is besloten om het ontwerp van het straat- werk op meerdere plekken door te trekken. Zo is het gebied rondom de kerk en bijvoorbeeld de achterzijde van het gemeentehuis ook meegepakt. Dit draagt bij aan uniforme uitstraling van de dorpskern. Vanuit het duurzaamheidaspect hebben we ook gelijk de riolering vervangen.’
Goudkleurig geglazuurd.
‘Na de sessies met betrokkenen, hebben we ons met planbureau Heggen gebogen over de vorm en materialen. Om een goed gevoel te krijgen bij de sfeer die we wilden uitstralen, zijn we de straat- bakstenen bij producenten gaan bekijken. Om het straatwerk speelser te maken, kwam Heggen met het voorstel om, naast een neutrale basiskleur, enkele opvallende kleuren te verwerken. Een messing plaatje over de klinkers zou mooi passen in het ontwerp. Maar niet ver van het gemeentehuis ligt een van de oudste baksteenfabrieken die Neder- land rijk is. Al snel waren we het erover eens dat geglazuurde bakstenen in een langwerpige vorm ook perfect waren als verrassend bestratings- element. Daarnaast was glazuren financieel aan- trekkelijker dan een messing plaatje. De kleur goud paste mooi bij de roodbruine tint die voor de rest van het plein gekozen is.’
Raad unaniem voor.
‘Bij belangrijke stappen in het proces, hebben we als projectgroep de gemeenteraad betrokken bij onze keuzes. Enerzijds om bij te kunnen sturen en anderzijds om draagvlak te creëren. Het leuke van het straatwerk, is dat de raad er vrijwel unaniem voor was. We hebben voor het gehele plein een roodbruine straatbaksteen gebruikt. Die is twintig procent langer en breder dan een normale steen, zodat het rustiger oogt. Parkeervlakken hebben een zwarte, hardere straatbaksteen en worden afgekaderd met de gouden en blauw geglazuurdestenen. De trottoirbanden zijn gemaakt van grijze, gebrande Chinese natuursteen. Die steen is ook gebruikt voor fysieke afzettingen om “wildparkeren” te voorkomen. Voor blinden en slechtzienden is er een loopstrook met een geel geribbelde tegel gebruikt. En om het geheel meer cachet te geven, zijn de goudgeglazuurde klinkers als het ware over het plein “gestrooid”. Om het plein helemaal naar wens in te richten, zijn twee roestvrijstalen licht- masten geplaatst. De fontein met zes waterpunten met led-verlichting in diverse kleuren zorgt voor de nodige levendigheid. Rondom de bomen zijn daarnaast roestvrijstalen zitelementen gemaakt met geïntegreerde verlichting. En qua veiligheid zijn er evenementenkasten opgenomen in de grond, zodat er geen elektriciteitskabels meer op het plein liggen. Tot slot is op de toegangswegen een portaalconstructie toegepast om het verkeer te remmen. Deze is uitgevoerd in platen van bewerkt cortenstaal, in combinatie met roestvrijstaal en natuursteen.’
Transformatie
‘Toen het ontwerp er lag, was voor ons de grootste uitdaging om het project op tijd en naar ieders tevredenheid op te leveren. We hebben te maken met de lokale middenstand en die zijn niet blij als de stoep voor hun deur opengebroken is. Daarom hebben we gewerkt in zeven fases om de overlast te beperken. Uiteindelijk zijn bewoners en omwonenden tevreden over het nieuwe ontwerp. Ze vinden de inrichting mooi en met name een verfraaiing van de dorpskern. Zelf vind ik het resultaat zeer geslaagd en ik kan ook zeggen dat het project qua uitvoeringsproces prima is verlopen. We hebben fors hogere kwaliteitseisen opgenomen in het bestek dan normaal standaard wordt toe- gepast. Dat vind ik achteraf nog steeds een goede keuze, ook gezien de kwaliteitsborging voor de komende jaren. Het heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat het Raadhuisplein getransformeerd is van parkeerplek naar ontmoetingsplek.’

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Laat een bericht achter

U moet inloggen om een reactie te plaatsen.