Ruggengraat Landgraaf: reconstructie Streeperstraat-Hoofdstraat

De ruggengraat van Landgraaf is een verzameling van wegen met een lengte van in totaal 6,5 kilometer. Deze wegen verbinden de drie oorspronkelijke kernen van Landgraaf met elkaar en vormt een doorlopende lijn door de gemeente.

De gemeente Landgraaf wil deze ruggengraat voor iedereen herkenbaar maken door over de hele lengte een consequente en unieke inrichting toe te passen. Dit bevordert de samenhang en identiteit van Landgraaf en daarmee de ori√ęntatiemogelijkheden binnen Landgraaf. De reconstructie¬†Streeperstraat-Hoofdstraat maakt onderdeel uit van deze ruggengraat.

Na de bouwvakvakantie is gestart met de aanleg van de rotonde Streeperstraat-Hoofdstraat en de reconstructie van de Streeperstraat vanaf de Frans Erenslaan tot en met het brugdek over de spoorlijn. Ook het Emile Erensplein wordt daarbij opnieuw ingericht waarbij het hemelwater van dit plein wordt afgekoppeld (Aquaflow).

Voor dit project heeft Plangroep Heggen zowel het ontwerp als de besteksuitwerking verzorgd.

Geen reacties mogelijk.