Reconstructie Pastoor Brounsstraat Schinveld

Bij de reconstructie van de Pastoor Brounsstraat vormde het afkoppelen van hemelwater ter ontlasting van het bestaande riool een belangrijk onderdeel van de opgave. Inmiddels is de reconstructie van deze weg uitgevoerd. In de straat is een nieuw DWA-riool aangelegd en is het hemelwater afgekoppeld. Dit water verdwijnt niet meer in het riool maar wordt opgevangen in de wegconstructie (Aquaflow) waarbij overtollig water wordt afgevoerd richting de Rode Beek. Tevens is de weg voorzien van nieuwe bestrating.

Voor dit project heeft Plangroep Heggen zowel het ontwerp, de besteksuitwerking en het toezicht en directie van het project tijdens de uitvoering verzorgd.

PB1PB2PB3PB4

Geen reacties mogelijk.