Parc Glana Geleen

Op de locatie in Geleen-Zuid gaat Zuyderland een twaalftal kleinschalige woonvoorzieningen realiseren. De nieuwbouw is gesitueerd op het terrein aan de Lienaertsstraat en vervangt een deel van de verpleeghuisbedden in zorgcentrum Glana.

Daarnaast zal bij de huidige ingang van Glana nieuwe centrale voorzieningen worden gebouwd. Als deze nieuwbouw klaar is, zal het voormalig St. Odilia en het nog overeind staande ‘oude ziekenhuisdeel’ gesloopt worden. Op deze wijze ontstaat op de locatie Geleen-Zuid een moderne zorgvoorzieningen in een parkachtige omgeving, vandaar de naam Parc Glana.

Bij dit project zal ons bureau de herinrichting van de buitenruimte (infrastructuur en park) voor haar rekening nemen.

Glana - onderdelen

Geen reacties mogelijk.