Omgeving Huis van de Gemeente te Panningen

Recentelijk hebben wij van de gemeente Peel en Maas de opdracht gekregen voor de herinrichting van de omgeving van het Huis van de Gemeente te Panningen. In het kader van de geactualiseerde Structuurvisie centrum Panningen zijn de laatste jaren diverse projecten c.q. maatregelen uitgevoerd  rond het centrum van Panningen. Wat nog resteert is het deelproject ‘Herinrichting omgeving Huis van de Gemeente’.

Een van de uitgangspunten in het centrumplan en bij de bouw van het Huis van de Gemeente is de aansluiting met het winkelgebied aan de voorzijde en de inrichting van het park aan de achterzijde van het Huis van de Gemeente (en alles wat er tussen in ligt). De komende tijd gaan wij, samen met  omwonenden en samenwerkingspartners c.q. belangenpartijen, aan de slag met de planvorming voor de inrichting van dit gebied.

 

Geen reacties mogelijk.