Halderpark Valkenburg vernieuwd

Na een half jaar werk is de herinrichting van het Halderpark in Valkenburg gereed.
In het park is de oude stadsgracht terug gebracht in het straatbeeld.
Tevens kan het park in de toekomst voor meerdere doeleinden gebruikt worden.
Zo kunnen er pontons op het water gelegd worden die eventueel als drijvend podium gebruikt kunnen  worden bij concerten en theatervoorstellingen.

De herinrichting heeft ook de aandacht getrokken van de Limburgse media.
Onderstaand vindt u een link die verwijst naar een artikel uit Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad.

Link=> Halderpark

Geen reacties mogelijk.