Eerst grote kelder en dan park

Het Omphaliusplein in Stein wordt komend voorjaar omgetoverd tot een fraai park. Maar eerst wordt er nog een enorm gat gegraven voor de bouw van een tweede infiltratiekelder. Deze ondergrondse opvangvoorziening voor regenwater maakt onderdeel uit van het centrumplan Stein waarbij Plangroep Heggen het toezicht verzorgt.

De aanleg van deze infiltratiekelder heeft wederom de aandacht getrokken van de Limburgse media. Onderstaand vindt u een link die verwijst naar de artikelen uit Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad over de aanleg van beide infiltratiekelders.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de betreffende artikelen te lezen.

infiltratie-stein-2016

infiltratie-stein-2015

Geen reacties mogelijk.