Centrumplan Gulpen

De kern Gulpen vervult in het Heuvelland op tal van gebieden een centrumfunctie. De gemeente Gulpen-Wittem wil deze centrumfunctie versterken en meer toeristen aantrekken. Om dit te bereiken moet de komende jaren in openbare ruimte en voorzieningen geïnvesteerd worden. Het opgestelde centrumplan bevat een samenhangend programma aan deelprojecten.

Plangroep Heggen gaat, in samenwerking met Bureau Verbeek, de plannen uitwerken voor de herinrichting van de openbare ruimte. Daarbij worden onder andere trappartijen gerealiseerd naar de oevers van de Gulp en wordt een deel van de overkluizing verwijderd, zodat de rivier meer aantrekkelijk en beter benaderbaar is.

wikkelvouw-A3-centrumplan-gulpen-binnenwerk-v1.2

Geen reacties mogelijk.