Reconstructie Jurgensstraat, Elsloo – Plannen

Home   Nieuws   Plannen   Planning  Contact

plannen

Bestekstekening (situatie verharding) Jurgensstraat fase 2, Elsloo

Naar aanleiding van het faillissement van aannemer Van der Made zijn er nieuwe bestekstekeningen gemaakt voor fase 2 en de aanpassingen aan fase 1 van de Jurgensstraat. Hieronder is de bestekstekening van de situatie verharding te downloaden en te bekijken.

22.038 – B.03 – Situatie verharding – 220622

Bestekstekening (situatie verharding) Jurgensstraat, Elsloo

Op basis van de opmerkingen van de bewoners op het VO is het ontwerp nader vertaald naar bestekstekeningen. Hieronder is de bestekstekening van de situatie verharding te downloaden en te bekijken.

20.085 – Bestekstekening Jurgensstraat – Situatie verharding

Voorlopig Ontwerp Jurgensstraat, Elsloo

Op 21 januari hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met meer informatie met betrekking tot het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is middels onderstaande link te downloaden en te bekijken. Daarnaast is hieronder de toelichting te lezen op het ontwerp. De opmerkingen van de bewoners op het VO heeft geresulteerd in de bestekstekeningen.

20.085 – Voorlopig Ontwerp Jurgensstraat, Elsloo

Profiel

Voor de nieuwe inrichting van de Jurgensstraat wordt aangesloten op de vormgeving en uitstraling van de recent gereconstrueerde Stationsstraat. Hierbij bestaat het wegprofiel uit een rijbaan van asfalt waarbij autoverkeer in eenrichting plaatsvindt. Naast de rijbaan bevinden zich aan beide kanten een strook van 2 meter breed waarin een combinatie van parkeerplaatsen en boomvakken worden gerealiseerd. De parkeervakken bevinden zich op het niveau van het trottoir, welke bereikbaar zijn door het aanleggen van een overrijdbare trottoirband. Deze band is zodanig vormgegeven dat men er met de auto, kinderwagen en rollator eenvoudig op en af kan komen en toegang kan nemen tot de inritten van de woningen. Op de kruisingsvlakken worden aparte oversteekmogelijkheden voor minder validen gerealiseerd.

Aan beide zijden van de woningen wordt daarnaast een trottoir gerealiseerd. Het wegprofiel is weergegeven op de overzichtstekening. De kruisingen met de Bandkeramiekersstraat, Charles de Geloesstraat en Schoolstraat worden uitgevoerd als drempelplateau. Hierbij wordt het kruisingsvlak iets verhoogd en toegankelijk gemaakt middels sinusvormige (golfbeweging) opgangen, waardoor geluid en trillingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Parkeren

Binnen de herinrichting van de Jurgensstraat vormt het thema parkeren een belangrijk onderdeel. Aan de hand van een parkeeronderzoek is onderzocht hoeveel auto’s er in de huidige situatie geparkeerd staan en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van wat er in de straat maximaal mogelijk is, rekening houdend met de aanwezige inritten. Op basis hiervan is er gekeken hoe binnen de beschikbare ruimte de parkeercapaciteit vergroot kan worden. Aan de hand van onderstaand overzicht is te zien wat er binnen het nieuwe ontwerp mogelijk is in de openbare ruimte en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de huidige situatie.

Deel Jurgensstraat tussen Bandkeramiekersstraat en Charles de Geloesstraat
Bestaande situatie: 50 parkeerplaatsen
Nieuw ontwerp: 57 parkeerplaatsen

Deel Jurgensstraat tussen Charles de Geloesstraat en Schoolstraat
Bestaande situatie: 27 parkeerplaatsen
Nieuw ontwerp: 35 parkeerplaatsen

Groenstructuur

Uit de reacties van de enquête blijkt dat een meerderheid de voorkeur uitspreekt voor het behouden van het groene karakter van de straat. Daarnaast zijn er wensen kenbaar gemaakt om de bomen qua aantal uit te dunnen of deze te vervangen door kleinere soorten. In de huidige situatie staan de bomen in te kleine groenvakken, met wortelopdruk en schade tot gevolg. Binnen het nieuwe ontwerp is gekeken naar welke bomen te dicht op elkaar staan en hoe de groenvakken vergroot kunnen worden. In het deel tussen de Charles de Geloesstraat en de Schoolstraat worden aan de zijde van de oneven  huisnummers nieuwe bomen toegevoegd om de boomstructuur door te zetten. Op tekening is aangegeven welke bomen gehandhaafd, verwijderd en nieuw aangeplant worden (zie legenda).