Reconstructie Jurgensstraat, Elsloo – Nieuws

Home   Nieuws   Plannen   Planning  Contact

nieuws

Bewonersbrief 9 september 2022

Op 9 september 2022 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen over de start van de werkzaamheden van fase 2. BAM Infra zal maandag 19 september starten met de werkzaamheden.

22.038 – Bewonersbrief aannemer – start uitvoering fase 2

Bewonersbrief 14 juni 2022

Op 14 juni 2022 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin de uitslag van de enquête over de parkeerstroken in de eerste fase. De uitslag van de enquête zal worden meegenomen in de contractstukken voor de nieuwe aannemer.

22.038 – Bewonersbrief 10 – Uitslag enquete groenstrook

Bewonersbrief 20 mei 2022

Op 20 mei 2022 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin een enquête voor het aanpassen van de aangelegde parkeerstroken in de eerste fase. Tevens is het verslag van de bewonersavond toegevoegd.

22.038 – Bewonersbrief 9 – Enquete groenstrook fase 2

Bewonersbrief 13 april 2022

Op 13 april 2022 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin en uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst op 18 mei 2022. Dit naar aanleiding van het faillissement van aannemer Van der Made en het inventariseren van de eerste fase.

22.038 – Bewonersbrief 8 – Vervolg Jurgenstraat

Bewonersbrief 11 november 2021

Op 11 november 2021 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen naar aanleiding van vragen vanuit de bewoners van de straat. Met deze brief hoopt de gemeente op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven.

20.085 – Bewonersbrief 7 – Toelichting werkzaamheden fase 1 november 2021

Bewonersbrief 10 september 2021

Op 10 september 2021 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin een uitnodiging voor een inloopmiddag met betrekking tot de uitvoering van de herinrichting van de Jurgensstraat. Deze inloopmiddag zal worden gehouden op 16 september 2021 tussen 15.00 en 18.00 uur.

20.085 – Bewonersbrief 6 – Inloop fase 1

Bewonersbrief 23 juni 2021

Op 23 juni 2021 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin informatie over de start van de werkzaamheden door aannemer Van der Made Infra uit Tiel. De werkzaamheden zullen starten in de week van 30 augustus 2021.

20.085 – Bewonersbrief 5 – Start uitvoering

Bewonersbrief 24 januari 2021

Op 24 maart 2021 hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin informatie over de werkzaamheden van de nutsbedrijven (WML en Enexis). Deze werkzaamheden worden vanaf 5 april 2021 (week 15) opgepakt. Gestart wordt vanaf de Bandkeramiekersstraat. WML en Enexis zullen u via een bewonersbrief verder informeren over de werkzaamheden. De brief is middels onderstaande link te raadplegen.

20.085 – Bewonersbrief 4 – Start nutsbedrijven

Bewonersbrief 21 januari 2021

Op 21 januari hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin informatie over het voorlopig ontwerp. Middels deze brief werd men in de gelegenheid gesteld om opmerkingen kenbaar te maken en vragen te stellen. De brief is middels onderstaande link te raadplegen. De tekening van het voorlopig ontwerp is te raadplegen onder het tabblad ”Plannen”.

20.085 – Bewonersbrief 3 – Voorlopig ontwerp

Werkzaamheden nutsbedrijven – 25 november 2020

WML en Enexis hebben kenbaar gemaakt de water- en gasleidingen in de Jurgensstraat te willen saneren. Deze werkzaamheden staan gepland vanaf februari/maart 2021. De gemeente is voornemens om na deze werkzaamheden te starten met de reconstructie. Om de werkzaamheden van de nutsbedrijven goed voor te bereiden worden momenteel proefsleuven gegraven in de straat. Hierbij worden de bestaande ligging en dieptes van de kabels en leidingen in beeld gebracht. Na de werkzaamheden zullen de sleuven en gaten gedicht worden. De communicatie over deze nutswerkzaamheden vindt separaat plaats door de nutsbedrijven.

Resultaten enquête 11 november 2020

Op 11 november werden de bewoners van de Jurgensstraat opnieuw in de gelegenheid om wensen kenbaar te maken.  De ontvangen resultaten (d.d. 25 november 2020) geven het volgende overzicht van de drie vragen:

Vraag 1: Instellen eenrichting                                            47x ja en 12x nee

Vraag 2: Inrichting conform principe Stationsstraat            50x ja en 9x nee

Vraag 3: Tweerichting voor fietsers                                    48x ja en 11x nee

Het concept ontwerp zal gemaakt worden op basis van bovenstaande informatie en zal gedurende het proces gecommuniceerd worden met de bewoners.

1e bewonersbrief (enquête) 21 september 2020

Op 21 september hebben de bewoners van de Jurgensstraat een brief ontvangen met daarin informatie over de geplande werkzaamheden. Middels deze brief werd men in de gelegenheid gesteld om problemen en wensen kenbaar te maken. De brief en de opgehaalde informatie zijn middels onderstaande links te raadplegen.

20.085 – Jurgensstraat – 1e Bewonersbrief 200921

20.085 – Jurgensstraat – Reacties 1e Enquête