Herinrichting wijk Moesel, Weert – Plannen

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Sfeerimpressies Moesel

Voor het project Moesel zijn diverse sfeerimpressies gemaakt. Deze geven een indruk hoe er omgegaan wordt met verharding, groen, loopstroken, etc. Ze zijn gemaakt op basis van foto’s van de bestaande situatie zodat de verschillen goed zichtbaar zijn.

Beatrixlaan

Nassaulaan

Anna van Saksenstraat

Bernhardlaan

Charlotte van Bourbonstraat

Engelbrechtstraat

Henricus Woutersstraat

Irenelaan

Margrietlaan

Multifunctionele groenzone

Bestekstekeningen nieuwe situatie 31 mei 2021

Middels onderstaande links zijn de bestekstekeningen te raadplegen. Deze stukken vormen de basis voor de uitvoeringswerkzaamheden.

19.001 – B.19 – Situatie verharding

19.001 – B.20 – Situatie verharding

19.001 – B.21 – Situatie verharding

19.001 – B.22 – Situatie verharding

19.001 – B.23 – Situatie verharding

19.001 – B.24 – Situatie verharding

Definitief ontwerp  12 februari 2021

Middels onderstaande links is het definitieve ontwerp in twee pdf’s te raadplegen welke door het college is goedgekeurd. Deze stukken vormen de basis voor de te maken bestekstekeningen.

19.001 – Definitief Ontwerp Moesel, Weert – DO.01

19.001 – Definitief Ontwerp Moesel, Weert – DO.02

Stukken klankbordoverleg 12 november 2019

Op 12 november 2019 vindt er in het buurthuis Moesel een volgend overleg plaats met de klankbordgroep. Tijdens deze avond wordt besproken hoe het voorlopig ontwerp (VO) is doorvertaald naar een concept definitief ontwerp (cDO) en wat er met de ingekomen informatie van de inloopavond is gedaan.  De conceptkaarten zijn middels onderstaande links te raadplegen. Benadrukt moet worden dat het tekeningen betreft welke nog geen definitieve status hebben.

19.001 – cDO.01

19.001 – cDO.02

(concept) Voorlopig Ontwerp

In samenwerking met de leden van de klankbordgroep zijn de eerste ideeën met betrekking tot de herinrichting van de wijk Moesel vormgegeven en doorvertaald naar een concreet voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal centraal staan tijdens de inloopdag welke zal plaatsvinden op 18 september 2019 van 16:30 tot 20:00 in het Buurthuis Moesel. Hieronder zijn de tekeningen middels links te raadplegen.

19.001 – VO.01

19.001 – VO.02

Stukken klankbordoverleg 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 heeft er in het buurthuis Moesel het eerste overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep. Tijdens deze avond zijn eerste stukken getoond met betrekking tot de nieuwe ontsluitingsstructuur, snelheidsremmende maatregelen en wegindelingen. De conceptkaarten zijn middels onderstaande links te raadplegen. Benadrukt moet worden dat het concepttekeningen betreft welke nog geen definitieve status hebben.

19.001 – SO.01 – Overzichtskaart

19.001 – SO.02 – Profielen

19.001 – SO.03 – Profielen